DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy trình xây dựng, thẩm định câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Avatar

 

Ngày 29/11/2023, Bộ Nội vụ  ban hành Thông tư 17/2023/TT-BNV về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó quy trình xây dựng, thẩm định câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

Quy trình xây dựng, thẩm định câu hỏi và đáp án

- Quy trình thực hiện xây dựng câu hỏi và đáp án

+ Bước 1: Khi xây dựng câu hỏi và đáp án phải thực hiện theo đúng danh mục tài liệu, cấu trúc câu hỏi và đáp án đã được Hội đồng Xây dựng phê duyệt để thực hiện.

+ Bước 2: Rà soát, chọn lọc lại các câu hỏi và đáp án, ngân hàng câu hỏi và đáp án đang sử dụng.

+ Bước 3: Xây dựng câu hỏi và đáp án.

+ Bước 4: Thành viên Ban xây dựng phải in và ký vào danh sách câu hỏi, đáp án được phân công xây dựng trước khi bàn giao lại cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng.

+ Bước 5: Bàn giao câu hỏi và đáp án cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

+ Bước 6: Chỉnh sửa lại câu hỏi và đáp án sau khi có ý kiến của Ban thẩm định hoặc Hội đồng Xây dựng (nếu có).

- Quy trình thực hiện thẩm định câu hỏi và đáp án

+ Bước 1: Nhận bàn giao câu hỏi và đáp án từ Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

+ Bước 2: Tổ chức thẩm định câu hỏi và đáp án.

+ Bước 3: Khi thành viên Ban thẩm định không nhất trí với nội dung câu hỏi và đáp án thì đưa ra ý kiến của mình trực tiếp vào câu hỏi và đáp án. Trong Trường hợp cần thiết cùng thành viên Ban xây dựng trao đổi để thống nhất nội dung.

+ Bước 4: Hoàn thiện câu hỏi và đáp án.

+ Bước 5: Thành viên Ban thẩm định phải ký xác nhận đã thẩm định câu hỏi và đáp án được phân công thẩm định trước khi bàn giao lại cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

- Trường hợp câu hỏi và đáp án được ký hợp đồng từ các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn thì phải đáp ứng được yêu cầu cấu trúc, kiến thức lĩnh vực câu hỏi, hình thức trình bày theo đúng quy định tại Điều 16 của Nội quy và Quy chế này. Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Xây dựng phê duyệt trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi và đáp án.

Quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án

- Ngân hàng câu hỏi và đáp án do Chủ tịch Hội đồng Xây dựng quản lý, trong đó:

+ Ngân hàng câu hỏi và đáp án, bao gồm: máy vi tính để bàn làm máy chủ, máy vi tính xách tay làm máy trạm, máy in, tủ đựng tài liệu có khóa, văn phòng phẩm và được lắp thiết bị theo dõi, giám sát hoạt động thường xuyên.

+ Chìa khóa và khóa của phòng đặt ngân hàng câu hỏi và đáp án do Chủ tịch Hội đồng Xây dựng giữ hoặc thành viên Hội đồng Xây dựng giữ nếu được Chủ tịch Hội đồng Xây dựng phân công. Phòng đặt ngân hàng câu hỏi và đáp án khi không sử dụng phải được niêm phong bằng tem niêm phong của Hội đồng Xây dựng.

+ Ngân hàng câu hỏi và đáp án được quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Về cách thức quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án

+ Khi câu hỏi và đáp án được xây dựng và thẩm định xong, Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng Xây dựng phê duyệt để đưa vào ngân hàng câu hỏi và đáp án. Khi nhập câu hỏi và đáp án vào ngân hàng câu hỏi và đáp án xong, phải xóa hết dữ liệu trên thiết bị lưu trữ, bản giấy phải được niêm phong và lưu trữ tại tủ đựng tài liệu có khóa.

+ Ngân hàng câu hỏi và đáp án phải được đưa lên hệ thống phần mềm để quản lý trên máy vi tính. Việc nhập vào và chiết xuất dữ liệu câu hỏi, đáp án trong ngân hàng phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng Xây dựng. Khi nhập câu hỏi và đáp án vào ngân hàng phải có mặt ít nhất hai thành viên Hội đồng Xây dựng và một thành viên Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng được phân công và phải được lập bằng biên bản, mỗi người giữ một bản và một bản lưu tại phòng đặt ngân hàng câu hỏi và đáp án.

+ Phong bì chứa thiết bị chứa dữ liệu về câu hỏi và đáp án để giao, nhận, vận chuyển từ nơi làm câu hỏi và đáp án ra bên ngoài phải được làm bằng giấy đủ độ bền, kín, tối và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn và tem niêm phong. Nội dung in trên phong bì phải theo quy định của Hội đồng Xây dựng.

- Toàn bộ quá trình giao, nhận, vận chuyển câu hỏi và đáp án phải được Ban giám sát chứng kiến; các phong bì chứa câu hỏi và đáp án phải được để trong các thùng có khóa an toàn và được niêm phong trong quá trình giao, nhận, vận chuyển.

Thông tư 17/2023/TT-BNV có hiệu lực ngày 15/01/2024.

  •  86
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…