DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định về hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng thuyền viên hàng hải

Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải trong trường hợp nào? Thủ tục cấp Giấy xác nhận được thực hiện như thế nào?

1. Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải 

Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 29/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 74/2023/NĐ-CP có quy định:  

Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải (sau đây viết tắt là Giấy xác nhận) là văn bản do Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải Việt Nam cấp cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải để xác nhận sự phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải theo quy định của Công ước MLC.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 29/2017/NĐ-CP thì Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực:

Tuyển dụng, cung ứng lao động là thuyền viên làm việc trên tàu biển thông qua các hình thức theo quy định của pháp luật như sau:

- Cho thuê lao động;

- Cho thuê lại lao động;

- Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Thủ tục cấp giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Tại Điều 13 Nghị định 29/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 3 Nghị định 74/2023/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải Việt Nam 01 bộ hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

(1) Tờ khai theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2023/NĐ-CP;

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính giấy phép đưa thuyền viên đi làm việc ở nước ngoài hoặc giấy phép cho thuê hoặc cho thuê lại thuyền viên làm việc trên tàu biển dưới hình thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và Quy định 1.4 của Công ước MLC về dịch vụ tuyển dụng và cung ứng thuyền viên.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy xác nhận

Chi cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải Việt Nam có văn bản thông báo và hướng dẫn tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải Việt Nam phải cấp Giấy xác nhận theo Mẫu 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2023/NĐ-CP.

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thông báo thông tin

Chi cục Hàng hải Việt Nam thông báo thông tin về tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp Giấy xác nhận trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Hàng hải Việt Nam.

Như vậy, tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, cung ứng lao động là thuyền viên làm việc trên tàu biển thông qua hình thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật thì được đề nghị xin cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. 

Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải lập 01 bộ hồ sơ như trên và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Chi cục Hàng hải Việt Nam. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chị cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy xác nhận.

  •  183
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…