DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định mới về hủy thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Avatar

 
Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ 01/01/2014 quy định mới nhiều điểm mới hơn so với Luật Đấu thầu 2013.
 
Những thay đổi mới gồm: Bổ sung đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu 2023; Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu; quy định chi tiết hơn các trường hợp hủy thầu... để phù hợp hơn so với thực tiễn và khắc phục những vướng mắc mà Luật Đấu thầu 2013 còn tồn tại.
 
Một trong số đó kể đến là quy định chi tiết hơn các trường hợp hủy thầu. Cụ thể căn cứ quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thì những trường hợp hủy thầu bao gồm:
 
Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:
 
- Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 
- Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 
- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
 
- Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm;
 
- Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
 
Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:
 
- Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
 
- Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vì lý do bất khá kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành;
 
- Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;
 
- Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm;
 
- Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
 
Ngoài ra việc hủy thầu được thực hiện trong thời gian từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến trước khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung. và các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến hủy thầu theo quy định trên phải đền bù chi phí cho các bên liên quan.
 
=>> Theo đó Luật Đấu thầu 2023 quy định chi tiết hơn về các trường hợp hủy thầu.
  •  1046
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…