DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự ?

Căn cứ vào quy định tại Bộ luật dân sự và Bộ luật lao động, có thể phân biệt hai loại hợp đồng dựa theo những tiêu chí như sau:

Tiêu chí

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng lao động

Khái niệm

Điều 388 BLDS quy định: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 15 Bộ luật lao động quy định: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Chủ thể giao kết hợp đồng

Người có năng lực hành vi dân sự có thể tham gia ký kết hợp đồng dân sự là những người từ 18 tuổi trở lên (nếu dưới 18, có những quy định riêng về sự chấp thuận của người đại diện pháp luật v..v..). Các bên ký kết hợp đồng dân sự không nhất thiết phải có tư cách pháp nhân.

Người lao động với người sử dụng lao động.

(Lưu ý: người lao động phải từ đủ 15 tuổi trở lên)

 

Mục đích hợp đồng

 

Hợp đồng dân sự có thể có mục đích sinh lợi hoặc không có mục đích sinh lợi (ví dụ như hợp đồng tặng, cho).

Thỏa thuận về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Luật điều chỉnh

 

Thông thường, các hợp đồng dân sự sẽ được điều chỉnh bởi Bộ Luật Dân sự và các luật liên quan tới nội dung thoả thuận.

Hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động .

Hình thức

Các hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng miệng nhiều hơn thông qua sự tín nhiệm, giao dịch đơn giản, có tính phổ thông và giá trị thấp. 

Có thể bằng văn bản hoặc lời nói.

Được chia làm 3 loại: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định.

 

Cơ quan giải quyết tranh chấp

 

Tranh chấp của hợp đồng dân sự chỉ có thể được giải quyết riêng giữa 2 bên hoặc đưa ra toà án.

Tranh chấp của HĐLĐ được giải quyết bởi Hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân.

Phạt vi vi phạm hợp đồng

Hợp đồng dân sự thì mức phạt vi phạm trong Hợp đồng dân sự do các bên thỏa thuận và không bị khống chế bởi Bộ Luật Dân sự.

HĐLĐ quy định về vấn đề bồi thường: khi gây thiệt hại, vi phạm nghĩa vụ báo trước, vi phạm cam kết về giao kết hợp đồng lao động khi được đào tạo…. Tuy nhiên mức bồi thường được xác định dựa trên thiệt hại thực tế.

 

 

  •  57412
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…