DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phân biệt giữa đình chỉ và tạm đình chỉ trong giải quyết vụ án hình sự

Avatar

 

>>> Cập nhật thêm các trường hợp không được ủy quyền

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không phải lúc nào hành vi có dấu hiệu tội phạm bị khởi tố đều có thể bị đưa ra xét xử. Do vậy đối với những trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền phải ra một trong 02 quyết định: tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên, giữa quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ áp dụng cho những trường hợp và hậu quả pháp lý rất khác nhau nên cần có sự phân biệt rõ ràng.  

Tiêu chí

Tạm đình chỉ

Đình chỉ

Cơ sở pháp lý

Điều 247; Điều 281; Khoản 4, điểm d khoản 6 Điều 326 BLTTHS 2015

Điều 248; Điều 282; Điều 359 BLTTHS 2015

Khái niệm

Là quyết định tạm ngừng mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án

Là quyết định chấm dứt mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án

Hình thức

Quyết định tạm đình chỉ

Quyết định đình chỉ

Các trường hợp vụ án bị tạm đình chỉ hoặc bị đình chỉ

Giai đoạn truy tố

-  Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ vụ án trước khi hết thời hạn quyết định việc truy tố;

- Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố; trong trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can được thực hiện theo quy định tại Điều 231 BLTTHS 2015;

- Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp mà chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết quả.

 

- Trường hợp xác định tội phạm do người tự thú, đầu thú thực hiện không thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì Cơ quan điều tra tiếp nhận người tự thú, đầu thú phải thông báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp nhận, giải quyết. (khoản 2 Điều 155 BLTTHS 2015);

- Không có sự việc phạm tội; Hành vi không cấu thành tội phạm;  Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự; Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;. Tội phạm đã được đại xá; Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác; Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của BLHS 2015  mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố (Điều 157 BLTTHS 2015);

- Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội;

-Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự;

-Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 91 BLHS 2015 và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 BLHS 2015 , thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự

Giai đoạn chuẩn bị xét xử

- Có căn cứ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 229 BLTTHS 2015;

- Không biết rõ bị can, bị cáo đang ở đâu mà đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử; trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can, bị cáo trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can, bị cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 231 BLTTHS 2015;

- Chờ kết quả xử lý văn bản pháp luật mà Tòa án kiến nghị

- Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 hoặc các điểm 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 157 BLTTHS 2015;

- Viện kiểm sát rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa. Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả bị can, bị cáo thì có thể đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo

 

Viện kiểm sát rút quyết định truy tố, Toà án có thể giải quyết bằng cách ra quyết định

Tạm đình chỉ vụ án hình sự:
Trường hợp Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố thì Hội đồng xét xử vẫn giải quyết những vấn đề của vụ án theo trình tự quy định tại khoản 1 Điều 326 BLTTHS 2015. Nếu có căn cứ xác định bị cáo không có tội thì Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không có tội; nếu thấy việc rút quyết định truy tố không có căn cứ thì quyết định tạm đình chỉ vụ án và kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

Đình chỉ vụ án hình sự :

Khi xét thấy có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 BLTTHS 2015 hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 BLHS 2015

 

Giai đoạn xét xử phúc thẩm:

 

- Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với vụ án mà người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

- Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị trước khi mở phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo, kháng nghị đã rút.

- Khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 157 của BLTTHS 2015 thì Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án.

- Khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 157 BLTTHS 2015 thì Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

Giai đoạn nghị án

Kết thúc việc nghị án, Hội đồng xét xử có thể quyết định tạm đình chỉ

 

Thẩm quyền

- Truy tố: Viện kiểm sát

- Chuẩn bị xét xử sơ thẩm: Toà án

- Xét xử phúc thẩm: Hội đồng xét xử

- Truy tố: Viện kiểm sát

- Chuẩn bị xét xử sơ thẩm: Toà án

- Nghị án: Hội đồng xét xử

Hậu quả pháp lý

Tạm thời chấm dứt hoạt động tố tụng cho đến khi có quyết định phục hồi điều tra

Chấm dứt hoạt động tố tụng

Căn cứ chấm dứt

Phục hồi điều tra

Không. Trừ trường hợp bị huỷ do trái pháp luật

Trên đây chỉ là những phân biệt cơ bản nhất giữa quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ giải quyết vụ án hình sự theo quy định của BLTTHS 2015, các bạn quan tâm có thể trao đổi, góp ý, bổ sung thêm để bài viết hoàn thiện!

  •  34066
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…