DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phạm tội 02 lần trở lên trong Bộ luật Hình sự

Tại Điểm g, Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS) thì đây là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đồng thời cũng là một tình tiết định khung tăng nặng của nhiều tội trong BLHS.

Về khái niệm tái phạm là gì thì được quy định rõ tại Điều 53, BLHS nhưng về khái niệm Phạm tội 02 lần trở lên là gì thì không có một định nghĩa nào rõ ràng cả, và cũng chưa có một văn bản nào đưa ra một khái niệm cụ thể, chỉ có đưa ra khái niệm về Phạm tội 02 lần trở lên của một tội danh nào đó. Như Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 thì quy định là phạm tội hai lần được hiểu là phạm cùng một tội, từ 02 lần trở lên, nhưng những lần trước chưa bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội danh đó.

Đã có rất nhiều quan điểm về vấn đề này

Có quan điểm cho rằng “Phạm tội 02 lần trở lên là phạm từ hai tội trở lên mà những tội ấy được quy định tại cùng một điều luật (hoặc tại cùng một khoản của điều luật) tương ứng trong phần riêng Bộ luật Hình sự, đồng thời đối với những tội ấy vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và người phạm tội vẫn chưa bị xét xử.

Quan điểm thứ hai cho rằng, “Phạm tội 02 lần trở lên là có từ hai lần trở lên phạm cùng một loại tội, trong đó mỗi lần đều đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự, nay các lần phạm tội đó được xét xử trong cùng một bản án. Như bị cáo bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, trước đó bị cáo đã thực hiện hành vi này 5 lần nhưng đều chưa bị truy tố về tội danh này thì khi bị cáo bị truy tố lần thứ 6 thì hành vi trước đó là tình tiết tăng nặng cho bị cáo

Quan điểm thứ ba cho rằng, “Phạm tội 02 lần trở lên là đã từ hai lần phạm tội đó trở lên, mà mỗi lần phạm tội có đầy đủ yếu tố cấu thành của tội phạm phải, đồng thời, trong các lần phạm tội đó, chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Quan điểm thứ tư cho rằng, “Phạm tội 02 lần trở lên là có thể phạm nhiều tội và ở mỗi tội vi phạm từ hai lần trở lên, mà mỗi lần phạm tội có đầy đủ yếu tố cấu thành của tội phạm phải, đồng thời, trong các lần phạm tội đó, chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”. Như hai lần trộm cắp tài sản, hai lần buôn mà túy, một lần buôn bán hàng cấm, tất cả tội đó tạo thành tình tiết tăng nặng của bị cáo

Dựa theo BLHS trong từng tội đều có một tình tiết để tăng nặng và đều liệt kê về “phạm tội từ 02 lần trở lên. Về quan điểm của tác giả và căn cứ theo BLHS thì tác giả theo quan điểm phạm một tội từ 02 lần trở lên, tức là nếu một người bị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó người này đã nhiều lần buôn bán và mỗi lần như vậy đều buôn bán với một số lượng lớn tuy nhiên chưa bị truy tố lần nào thì lần thứ 4 bị bắt và bị truy tố này sẽ lấy các lần phạm tội trước làm tình tiết tăng nặng cho bị cáo.

Chưa biết quan điểm là chuẩn xác nhất cả do đó nếu ai có ý kiến về tình tiết này hãy cũng bàn luận để làm rõ chủ đề hơn nữa.

  •  19975
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…