DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những ưu tiên mà cử nhân luật có thể được nhận khi đi nghĩa vụ quân sự

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và được gọi là hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Kể từ ngày giao nhận quân hoặc trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận, công dân sẽ được phong cấp bậc quân hàm là Binh nhì.

Tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định rằng: Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế thuộc hệ đào tạo cao đẳng, đại học là một trong các ngành có thể được ưu tiên.

Tuy nhiên, cần lưu ý là việc cử nhân các ngành luật nêu trên có được ưu tiên sử dụng vào các vị trí phù hợp trong quân đội hay không sẽ còn phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của quân đội nữa.

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định việc bố trí sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật được ưu tiên sẽ do Chỉ huy cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên căn cứ vào danh sách hạ sĩ quan, binh sĩ có ngành, nghề chuyên môn, kỹ thuật quyết định đảm bảo cho các đơn vị thuộc quyền.

Ngoài ra, việc bố trí sử dụng hạ sĩ quan có trình độ chuyên môn được ưu tiên cũng cần phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

- Sắp xếp hạ sĩ quan, binh sĩ có ngành, nghề chuyên môn, kỹ thuật đúng vị trí chức danh được biên chế, không xếp chồng;

- Thực hiện sắp xếp hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao xuống thấp; ưu tiên ngành, nghề chuyên môn, kỹ thuật Quân đội không đào tạo;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ có ngành, nghề chuyên môn, kỹ thuật trước khi bố trí sử dụng phải được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quân sự phù hợp với vị trí chức danh đảm nhiệm.

Cuối cùng, sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ và có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của quân đội, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì cử nhân luật có thể được tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân, viên chức quốc phòng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Quân đội không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển chọn thì giải quyết xuất ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự.

  •  3142
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…