DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nhiều thay đổi về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Avatar

 

Dự thảo về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và đào tạo quy định nhiều điểm mới, được đưa ra trong tháng 08/2020 này. Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư số 08/TT năm 1988 của Bộ Giáo dục, Điều 42 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, Điều 44 của Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT. Dưới đây là một số điểm nổi bật nhất trong dự thảo mới này:

dự thảo về khen thưởng và kỷ luật học sinh giáo dục phổ thông

Dự thảo về quy định khen thưởng và kỷ luật học sinh giáo dục phổ thông - HÌnh minh họa 

Khen thưởng

- Trong dự thảo mới, học sinh có biểu hiện tốt về học tập và rèn luyện như tích cực, chủ động sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ cũng được khen thưởng trưởng lớp. Bên cạnh đó, Hình thức khen thưởng trước lớp ngoài hình thức khen bằng lời khen còn bao gồm, thư khen, phần thưởng hoặc các hình thức khác phù hợp. Đây là một điểm thực sự tiến bộ so với quy định hành, nhằm nhục đích khuyến khích tất cả những học sinh có sự cố gắng không chỉ những học sinh có thành tích tốt.

- Đối với hình thức khen thưởng trước toàn trường, học sinh không chỉ làm tốt mặt này hoặc mặt khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình mà nếu có biểu hiện tốt, nổi bật về phẩm chất đạo đức, đạt kết quả tốt về học tập và rèn luyện cũng có thể được khen thưởng. Hình thức khen thưởng trước toàn trường cũng được bổ sung thêm thư khen, phần thưởng hoặc các hình thức khác phù hợp.

- Cuối năm học, hình thức tặng giấy khen với học sinh giỏi, học sinh khá do Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách các học sinh đạt tiêu chuẩn tặng giấy khen, thì trong dự thảo mới này hiệu trưởng nhà trường căn cứ đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng học sinh để xem xét, tặng giấy khen. Học sinh được tặng giấy khen cuối năm học bên cạnh đạt thành tích học tập tốt, đạt giải trong các kỳ thi, có thành tích đặc biệt thì những học sinh học sinh có nhiều đóng góp cho tập thể lớp, nhà trường và công tác Đoàn, Đội được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu và tập thể lớp công nhận và học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc năng lực, phẩm chất;

- Trong dự thảo có quy định phần thưởng bằng tiền và vật chất tương đương khác kèm giấy khen với quy định hiện hành có thể trao phần thường.

- Hình thấp cấp giấy khen sẽ không còn học sinh khá và học sinh giỏi, mà chỉ còn hình thức học sinh giỏi đối với học sinh THCS, THPT và học sinh xuất sắc đối với học sinh tiểu học.

- Hình thức khen thưởng cũng lược bớt Được khen thưởng đặc biệt, , ghi tên vào bảng danh dự của trường

Kỷ luật

Cũng giống với hình thức khen thưởng thì kỷ luật trong dự thảo mới này cũng có nhiều điểm được thay đổi: 

- Giáo viên và nhà trường có thể lựa chọn áp dụng một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực phù hợp đối với từng học sinh: Khuyên bảo, động viên; nhắc nhở, phê bình riêng đối với học sinh mắc khuyết điểm, Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh để cùng thực hiện kế hoạch giáo dục, hỗ trợ học sinh sửa chữa khuyết điểm, yêu cầu học sinh thực hiện một số nhiệm vụ học tập và rèn luyện, Tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh mắc khuyết điểm đang gặp khó khăn tâm lý, ....

- Không còn hình thức đuổi học một tuần, đuổi học một năm đối với học sinh, thay vào đó đã bổ sung hình thức tạm dừng học tập và thời hạn tối đa là 02 tuần và song song phải thực hiện giáo dục riêng với học sinh đó.

- Đối với học sinh cấp tiểu học thì không áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, Tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng với học sinh vi phạm.

Ngoài ra, quy định chi tiết về khen thưởng kỷ luật cũng có nhiều thay đổi, mời bạn xem văn dự thảo được đính kèm dưới đây

  •  2252
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…