DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nhân viên thử việc khi nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương hay không

Căn cứ Bộ luật lao động 2012 (hết hiệu lực áp dụng ngày 01/01/2021) có quy định:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
...
Điều 15. Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
...
Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;"
 
Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 có quy định như sau:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.
...
Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;"
=>> Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 để được xem là người lao động của công ty thì phải là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Do đó, nhân viên thử việc không ký hợp đồng lao động do đó không được xem là người lao động của công ty nên sẽ không được hưởng chế độ nghỉ kết hôn 3 ngày hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Luật lao động 2019 hiện nay thì người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Trong trường hợp này nhân viên thử việc vẫn làm việc theo sự thỏa thuận và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của doanh nghiệp dó đó được xem là người lao động của công ty. Do đó, nhân viên thử việc khi kết hôn vẫn sẽ được nghỉ 03 ngày hưởng nguyên lương theo quy định tại Điều 115 nêu trên. 
  •  449
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…