DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Người khởi kiện có 3 ngày để lựa chọn lại Hòa giải viên

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC

Đây là quy định mới được ban hành tại Thông tư 03/2020/TT-TANDTC quy định chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên.

Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 16 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020, người khởi kiện, người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự có tổng cộng 6 ngày để trả lời thông báo Tòa án về quyền lựa chọn Hòa giải viên của mình.

Quy định chi tiết Điều này, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 03 quy định “Thông báo của Tòa án phải kèm theo danh sách Hòa giải viên tại Tòa án đó”. Tuy nhiên trong trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu muốn lựa chọn Hòa giải viên khác không có trong danh sách trên, Khoản 3 Điều 3 quy định:

“3. Trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến của Hòa giải viên được lựa chọn và ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.”

Tiếp đó, Khoản 4 Điều trên hướng dẫn:

- Sau khi thực hiện thủ tục theo quy định trên mà nhận được ý kiến không đồng ý của Hòa giải viên, của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc thì người khởi kiện, người yêu cầu có thể lựa chọn Hòa giải viên khác.

- Việc lựa chọn lại Hòa giải viên được thực hiện theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, tức họ vẫn có thêm 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ chối của Hòa giải viên để tiếp tục lựa chọn Hòa giải viên khác.

Xem chi tiết Thông tư ở file đính kèm dưới đây:

  •  1127
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…