DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị quyết 195/NQ-CP: Phấn đấu điều hành tăng trưởng KT đạt 6-6.5% năm 2021

Avatar

 

Tăng trưởng kinh tế 2021

Nghị quyết 195/NQ-CP

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 195/NQ-CP tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất phương châm hành động năm 2021, trong đó phấn đấu điều hành tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 6-6.5%.

Về phương châm hành động, định hướng chỉ đạo, điều hành và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Chính phủ thống nhất phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển"

Chính phủ yêu cầu từng Thành viên Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 và 5 năm 2016-2020, khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó phần đầu điều hành tăng trưởng kinh tế đạt từ 6-6,5%

Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, Chính phủ yêu cầu:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật.

- Các bộ, ngành tập trung nguồn lực xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; chủ động bảo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để xử lý những khó khăn, vướng mắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự án.

- Đối với các dự án luật Quốc hội đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, các bộ, ngành, đơn vị được giao chủ trì cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để sớm bổ sung, chỉnh lý và ban hành các văn bản, văn hướng dẫn, quy định chi tiết.

- Giao Bộ Tư pháp thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là trong việc lồng ghép, cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

. - Giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó làm rõ sự cần thiết ban hành, đánh giá tác động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết có tổng cộng 12 nội dung được quyết nghị, xem chi tiết văn bản tại file đính kèm dưới đây.

  •  1131
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…