DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị định mới hướng dẫn hoạt động thừa phát lại

Qua hơn 07 năm thí điểm ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…hoạt động thừa phát lại đã góp phần đáng kể trong hoạt động bổ trợ tư pháp nước nhà, tuy nhiên, do còn là thí điểm nên nhiều hoạt động bị hạn chế chẳng hạn như việc chuyển giao văn bản tống đạt có nơi thực hiện chưa tốt, chưa đồng bộ hoặc việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền hoặc là số vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án còn ít, cá biệt có Văn phòng chưa tiếp nhận, tổ chức thi hành vụ việc nào…

Do vậy, mà Chính phủ đánh giá rằng việc thực hiện chế định Thừa phát lại trong thời gian tới là rất cần thiết, nhằm xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng, cần phải ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại.

Phạm vi thực hiện chế định Thừa phát lại này được áp dụng rộng rãi trong cả nước.

Nội dung của Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại bao gồm 06 Chương và 76 Điều, cụ thể:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thừa phát lại

Chương III: Văn phòng thừa phát lại

Chương IV: Thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc thừa phát lại

Chương V: Khiếu nại, kiểm sát, kiểm tra, thanh tra và giải quyết tranh chấp trong hoạt động thừa phát lại

Chương VI: Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực trong năm 2016, thay thế các văn bản sau:

1. Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

2. Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13;

4. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.

5. Thông tư 12/2014/TT-BTP quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ thừa phát lại.

Xem chi tiết những nội dung mới Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại tại file đính kèm.

  •  10885
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…