DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị định 72/2018/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

>>> Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ ngày 01/7/2018

Ngày 15/05/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Theo đó, mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 đồng/tháng

Đây là cơ sở để tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác cũng như tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

* Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao.

* Sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng giao.

* Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

* Sử dụng nguồn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở từ các nguồn:

- Tiết kiệm 10% chi thường theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 và kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vụ sự nghiệp công lập.

- 1 phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2018 so với năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao.

* Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện các quy định trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện. 

Nghị định 72/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

  •  58838
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…