DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị định 22/2024/NĐ-CP: Thay đổi lễ phục Quân đội nhân dân Việt Nam

Avatar

 

Chính phủ ban hành Nghị định 22/2024/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Xem và Tải về Nghị định 22/2024/NĐ-CP tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/01/nghi-dinh-22-2024.pdf

(1) Thay đổi lễ phục của nam/nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan

Cụ thể, Nghị định 22/2024/NĐ-CP quy định về trang phục dự lễ nam/nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan như sau:

Thành phần

Nam

Nữ

Mũ kê pi

- Đỉnh mũ hình ô van. 

- Cúc chốt mũ: 

+ Cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc Hải quân: dập nổi hình Quốc huy. 

+ Cấp tá, cấp úy: dập nổi hình ngôi sao năm cánh. 

Tán ô dê để đeo quân hiệu ở giữa thành trán mũ phía trước. Dây coóc đông phía trước trên lưỡi trai. Hình hai bông lúa phía dưới lưỡi trai.

Màu sắc:

- Lục quân: Đỉnh mũ màu olive sẫm, thành mũ màu đỏ.

- Bộ đội Biên phòng: Đỉnh mũ màu olive sẫm, thành mũ màu xanh lá cây.

- Phòng không - Không quân: Đỉnh mũ xanh đậm, thành mũ xanh hòa bình. 

- Hải quân: Đỉnh mũ trắng, thành mũ tím than.

Quần, áo khoác

Quần: Kiểu quần âu dài, 2 túi chéo, cửa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya. 

- Màu sắc: 

+ Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu olive sẫm. 

+ Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm. 

+ Hải quân: Màu trắng.

Áo khoác: 

- Kiểu dài tay, ve chữ V. 

- 4 túi chìm cài cúc ở thân trước, sống sau xẻ dưới ở thân sau. 

- Dây vai đeo cấp hiệu trên vai áo. 

- Lô gô gắn phía trên tay áo bên trái. 

- Viền bác tay hình cành tùng (cấp tướng) hoặc hình bông lúa (cấp tá, cấp úy) ở phía dưới hai bên tay áo.

Quần: Kiểu quần âu dài, 2 túi dọc, cửa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya.

- Màu sắc: 

+ Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu olive sẫm. 

+ Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm. 

+ Hải quân: Màu trắng.

Áo khoác:

- Kiểu dài tay, ve chữ V.

- 2 túi chìm cài cúc ở phía dưới thân trước, sống sau xẻ dưới ở phần thân sau.

- Dây vai đeo cấp hiệu trên vai áo.

- Lô gô gắn phía trên tay áo bên trái. 

- Viền bác tay hình cành tùng (cấp tướng) hoặc hình bông lúa (cấp tá, cấp úy) ở phía dưới hai bên tay áo.

Áo sơ mi trong, Caravat, Dây lưng

Áo sơ mi trong: kiểu áo buông, dài tay, cổ đứng, màu trắng.

Caravat: 

- Kiểu thắt sẵn. 

- Màu sắc: Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu olive sẫm. Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm. Hải quân: Màu tím than.

Dây lưng:

- Cốt dây bằng da.

+ Cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc Hải quân: may ốp hai lớp da. 

+ Cấp tá, cấp úy: bằng da một mặt nhẵn. 

- Màu sắc: 

+ Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu nâu. 

+ Phòng không - Không quân và Hải quân: Màu đen. 

Khóa dây lưng bằng kim loại màu vàng có dập nổi hình ngôi sao năm cánh nội tiếp trong vòng tròn.

Áo sơ mi trong: kiểu áo buông, dài tay, chiết eo, cổ đứng, màu trắng.

Caravat: 

- Kiểu thắt sẵn. 

- Màu sắc: Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu olive sẫm. Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm. Hải quân: Màu tím than.

Giày da, bít tất

Giày da:

- Cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc Hải quân: kiểu mũi trơn, cột dây cố định. 

- Cấp tá: kiểu mũi có vân ngang, cột dây cố định. 

-Cấp úy: kiểu mũi có vân ngang, buộc dây. 

- Màu sắc: Lục quân, Bộ đội Biên phòng, Phòng không - Không quân: Màu đen. Hải quân: Màu trắng.

Bít tất: 

- Kiểu dệt ống. 

- Màu sắc: 

+ Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu olive sẫm. 

+ Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm. 

+ Hải quân: Màu trắng.

Giày da:

- Kiểu mũi vuông trơn, gót cao, nẹp ô dê luồn dây trang trí.

- Màu sắc: Lục quân, Bộ đội Biên phòng, Phòng không - Không quân: Màu đen. Hải quân: Màu trắng.

Bít tất: 

- Kiểu dệt ống.

- Màu sắc: 

+ Lục quân và Bộ đội Biên phòng: Màu olive sẫm. 

+ Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm. 

+ Hải quân: Màu trắng.

(Lễ phục sĩ quan cấp tướng)

(Lễ phục nam/nữ sĩ quan, QNCN cấp tá, cấp úy)

(2) Thay đổi lễ phục của nam/nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam.

(Biểu tượng và Logo Cảnh sát biển Việt Nam)

Thành phần

Nam

Nữ

Mũ kê pi

- Đỉnh mũ hình ô van. 

- Cúc chốt mũ: 

+ Cấp tướng: dập nổi hình Quốc huy. 

+ Cấp tá, cấp úy: dập nổi hình ngôi sao năm cánh. 

Tán ô dê để đeo quân hiệu ở giữa thành trán mũ phía trước. Dây coóc đông phía trước trên lưỡi trai. Hình hai bông lúa phía dưới lưỡi trai.

Màu sắc: Đỉnh mũ màu xanh tím than, thành mũ màu xanh dương.

Quần, áo khoác

Quần: Kiểu quần âu dài, 2 túi chéo, cửa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya. 

- Màu sắc: Xanh tím than.

Áo khoác: 

- Kiểu dài tay, ve chữ V. 

- 4 túi chìm cài cúc ở thân trước, sống sau xẻ dưới ở thân sau. 

- Dây vai đeo cấp hiệu trên vai áo. 

- Lô gô gắn phía trên tay áo bên trái. 

- Phía trên tay áo có gắn bên trái gắn logo Cảnh sát biển Việt Nam; phía dưới hai bên tay áo có viền bác tay (cấp tướng hình cành tùng; cấp tá, cấp úy hình bông lúa).

Quần: Kiểu quần âu dài, 2 túi dọc, cửa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya.

- Màu sắc: xanh tím than.

Áo khoác:

- Kiểu dài tay, ve chữ V.

- 2 túi chìm cài cúc ở phía dưới thân trước, sống sau xẻ dưới ở phần thân sau.

- Dây vai đeo cấp hiệu trên vai áo.

- Lô gô gắn phía trên tay áo bên trái. 

- Phía dưới 02 bên tay áo của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở viền bác tay hình bông lúa (cấp tá, cấp úy).

Áo sơ mi trong, Caravat, Dây lưng, 

Áo sơ mi trong: Kiểu áo buông, dài tay, cổ đứng, màu trắng.

Caravat: Kiểu thắt sẵn, màu xanh tím than.

Dây lưng: Cốt dây bằng da, màu đen. Khóa dây lưng bằng kim loại màu vàng có dập nổi hình ngôi sao năm cánh nội tiếp trong vòng tròn.

- Cấp tướng: may ốp 02 lớp da.

- Cấp tá, cấp úy: một mặt nhẵn.

Áo sơ mi trong: Kiểu áo buông, dài tay, chiết eo, cổ đứng, màu trắng.

Caravat: Kiểu thắt sẵn, màu xanh tím than.

Giày da, Bít tất

Giày da: màu đen

- Cấp tướng: kiểu giày mũi trơn, cột dây cố định.

- Cấp tá: kiểu mũi có vân ngang, cột dây cố định.

- Cấp úy: kiểu mũi vân ngang, buộc dây.

Bít tất: kiểu dệt ống, màu tím than.

Giày da: kiểu mũi vuông trơn, gót cao, nẹp ô dê luồn dây trang trí, màu đen.

Bít tất: kiểu dệt ống, màu tím than.

 

  •  1023
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…