DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nâng ngạch thẩm tra viên chính Tòa quân sự giảm còn 09 năm công tác

Ngày 30/01/2023 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 10/2023/TT-BQP sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.
 
Theo đó, thông tư mới thay đổi tiêu chuẩn nâng ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án quân sự được quy định như sau:
 
nang-ngach-tham-tra-vien-chinh-toa-quan-su-giam-con-09-nam-cong-tac
 
(1) Thẩm tra viên
 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2018/TT-BQP.
 
- Có trình độ cử nhân luật trở lên.
 
- Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên.
 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.
 
(So với hiện hành đã không còn quy định tiêu chuẩn bắt buộc đối với chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học theo quy định)
 
(2) Thẩm tra viên chính
 
- Sĩ quan tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2018/TT-BQP.
 
- Có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày đề nghị bổ nhiệm;
 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự chính theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.
 
(Đặc biệt quy định mới đã giảm thời gian nâng ngạch lên Thẩm tra viên chính phải từ đủ 10 năm trở lên, xuống thành 09 năm công tác).
 
(3) Thẩm tra viên cao cấp
 
- Sĩ quan tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2018/TT-BQP.
 
- Có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên (đủ 72 tháng), trong đó thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày đề nghị bổ nhiệm.
 
- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị theo quy định.
 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.
 
(Tăng thời hạn nâng ngạch từ Thẩm tra viên chính lên Thẩm tra viên cao cấp từ 03 năm công tác thành 06 năm công tác, ngoài ra có thể thay thế bằng cao cấp chính trị bằng cử nhân chính trị hoặc tương đương).
 
Ngoài ra, trường hợp cán bộ từ Viện kiểm sát, Tòa án, Điều tra, Pháp chế, Thanh tra, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Bảo vệ an ninh Quân đội, Phòng Thi hành án cấp quân khu chuyển công tác về Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng để bổ nhiệm làm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án.
 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Thi hành án thì được xem xét đề nghị bổ nhiệm giữ ngạch Thẩm tra viên tương đương ngạch đang giữ theo quy định của pháp luật.
 
Thay đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm Thư ký thi hành án quân sự
 
Cụ thể sửa đổi khoản 1 Điều 16 Thông tư 19/2018/TT-BQP về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với Thư ký thi hành án quân sự :
 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2018/TT-BQP.
 
- Có trình độ cử nhân luật trở lên.
 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.
 
(So với Thông tư 19/2018/TT-BQP cũng đã loại bỏ quy định bắt buộc Thư ký thi hành án quân sự phải có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học).
 
Thư ký thi hành án trong Quân đội bị miễn nhiệm thuộc một trong các trường hợp sau:
 
- Vi phạm pháp luật Nhà nước hoặc kỷ luật Quân đội được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.
 
- Có căn cứ xác định không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đảm nhiệm Thư ký thi hành án trong Quân đội.
 
Xem thêm Thông tư 10/2023/TT-BQP có hiệu lực ngày 16/03/2023 sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP.
  •  130
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…