DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Năm 2015, Giá đất sẽ theo giá thị trường

Avatar

 

Theo Luật đất đai 2013, việc xác định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc: mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất … và phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Theo đó, định kỳ 5 năm Chính phủ ban hành khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng.  Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Căn cứ vào khung giá đất Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành bảng giá đất cho địa phương mình và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh giá đất cho phù hợp.

Như vậy, với Luật đất đai 2013 thì giá đất sẽ được điều chỉnh một cách “linh động” phù hợp với giá thị trường hơn quy định hiện hành(*).

Ngày 01/07/2014, Luật đất đai 2013 chính thức có hiệu lực, điều này đồng nghĩa 01/01/2015 các tỉnh sẽ công bố bảng giá đất theo giá thị trường.

(*) Quy định hiện hành: Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm được sử dụng làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

  •  6203
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…