DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Năm 2014, xử phạt giao thông đường bộ - Áp dụng Nghị định 171 là chưa đủ

> Nghị định 171 – các lỗi và mức phạt dành cho xe mô tô và ô tô

Hiện tại việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được áp dụng bằng Nghị định 34/2010/NĐ-CP71/2012/NĐ-CP, theo đó mức phạt dành cho các lỗi vi phạm giao thông đường bộ buộc phải tuân theo hai Nghị định này.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 34, 71 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014.

Điều đáng quan tâm là Nghị định 34, 71 có quy định về việc “ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI PHẠM TRONG KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” còn Nghị định 171 thì không.

Phải chăng từ ngày 1/1/2014, vi phạm giao thông ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương chỉ bị phạt như vi phạm ở khu vực khác?

Nghị định 171 không còn quy định riêng về xử phạt vi phạm trong khu vực nội thành là hoàn toàn phù hợp với Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 (có hiệu lực kể từ 01/07/2013). Bởi Quốc hội đã trao thẩm quyền quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ cho Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào khung tiền phạt và mức tiền phạt tại Nghị định 171, yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương có thể có thể quyết định khung tiền và mức phạt cao hơn nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm.

Điều 23. Phạt tiền

1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.

Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

Như vậy, trong thời gian sắp tới Hội đồng nhân dân các thành phố trực thuộc trung ương sẽ có văn bản quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm tại khu vực nội thành của thành phố mình.

Trong trường hợp đến ngày Nghị định 171 có hiệu lực mà các thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt áp dụng riêng cho hành vi vi phạm tại khu vực nội thành của thành phố mình thì tạm thời áp dụng quy định chung của Nghị định 171.

Tóm lại: Nghị định 171 không có quy định riêng về xử phạt vi phạm tại nội thành thành phố trực thuộc trung ương không đồng nghĩa với việc bỏ quy định này mà là áp dụng theo văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

  •  17131
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…