DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mới: Quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Avatar

 

Ngày 15/11/2022 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo 7405/TB-BHXH về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội ban hành mới quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp với 02 trường hợp:

(1) Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN bằng văn bản giấy

Bước 1: Văn phòng (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

- Tiếp nhận Danh sách, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với trường hợp hưởng mới) và các Quyết định tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt, di chuyển, hủy hưởng từ Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến.

- Tiếp nhận danh sách người lao động thông báo tìm kiếm việc làm từ trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến.

- Đối chiếu Quyết định và Danh sách khớp đúng, chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hưởng.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin trong các Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

- Lập danh sách chi trả trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 trở đi.

Trong đó: Thời hạn lập danh sách C72b-HD và ký số là:

Chuyên viên: 0,5 ngày.

Phòng Chế độ BHXH: 0,25 ngày

Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách: 0,25 ngày

Bước 3: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tiếp nhận Danh sách từ Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến:

Chuyển Danh sách và kinh phí cho Bưu điện thành phố để chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng theo phương thức tiền mặt.

Căn cứ Danh sách chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp hưởng qua tài khoản cá nhân.

- Tiếp nhận từ Bưu điện thành phố chuyển Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội danh sách người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước.

Bước 4: Phòng Quản lý thu

Tiếp nhận Phiếu đề nghị cùng danh sách do Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.

(2) Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện theo quy định tại Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 của BHXH Việt Nam về Ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Xem thêm chi tiết tại Thông báo 7405/TB-BHXH ngày 15/11/2022.

  •  716
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…