DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

[MỚI] Quy định 24-QĐ/TW: Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng vì vi phạm chính sách dân số vẫn được xem xét kết nạp lại

Quy định 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng - Minh họa

Quy định 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng - Minh họa

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ Đảng. Các quy định trước đây trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ.

Một số nội dung thay đổi đáng chú ý tại Quy định 24:

Về trình độ học vấn của người vào Đảng, Quy định 24 ghi nhận: “người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.”

Trước đây Quy định 29/QĐ-TW cho phép người vào Đảng có bằng tốt nghiệp trung học cơ sơ và tương tương trở lên.

Về điều kiện của người được xét kết nạp lại vào Đảng, trước đây Quy định 29-QĐ/TW không ghi nhận trường hợp  “Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”, nay tại Quy định 24, nhóm đối tượng này vẫn có thể được tái kết nạp nhưng phải thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Quy định này được ban hành trong hệ thống Đảng tới các chi bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thi hành.

Tải toàn văn Quy định 24/QĐ-TW tại file đính kèm.

  •  1439
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…