DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

MỚI: Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc từ 29/11/2023

Avatar

 

Ngày 29/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2609/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Sửa đổi nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Theo Quyết định 2609/QĐ-BTC sửa đổi nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

- Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, động viên khích lệ cán bộ tham gia phong trào thi đua đạt được nhiều thành tích, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được xem xét theo nguyên tắc:

+ Thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này, trong đó thực hiện xét trước hết đối với người trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này không bị sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

+ Xét theo thứ tự ưu tiên cấp độ thành tích khen thưởng từ cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định. Trường hợp nhiều người cùng có cấp độ thành tích khen thưởng cao nhất như nhau, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thứ tự ưu tiên như sau:

1- Những người gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không được xét lần này thì sẽ không còn cơ hội để được nâng bậc lương trước thời hạn lần sau (trừ trường hợp người đó sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ).

2- Người có nhiều thành tích hơn ở cùng cấp độ khen thưởng (trong khoảng thời gian 6 năm hoặc 4 năm quy định tại Khoản 1 Điều 4 quy chế này). Trường hợp có giấy khen thì ưu tiên xét giấy khen của cấp Tổng cục trưởng và tương đương trước giấy khen của Cục trưởng và tương đương.

3- Những người là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật;

4- Người không giữ chức vụ lãnh đạo;

5- Người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ;

6- Những người có năm công tác nhiều hơn;

7- Những người chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

8- Những người có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong quá trình công tác được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả rõ rệt;

9- Những người có diễn biến lương bất hợp lý (thiệt thòi); có mức độ, tính chất yêu cầu công việc đang đảm nhiệm phức tạp, khó khăn hơn;...

Trường hợp cán bộ, công chức và viên chức vừa thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn nêu trên.

Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn được sửa đổi thế nào?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 2609/QĐ-BTC quy trình xét nâng bậc lương trước hạn được sửa đổi như sau:

Căn cứ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức quy định tại Điều 7 Quy chế này, các đơn vị tiến hành xét và ban hành Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong Quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trong đó, đối với cơ quan Bộ và cơ quan Tổng cục và tương đương thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Các Vụ, Cục và tương đương căn cứ nguyên tắc quy định tại Điều 5 của quy chế này, tổ chức họp xét danh sách nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị (do đại diện Lãnh đạo đơn vị chủ trì với sự tham gia của đại diện cấp ủy, đại diện công đoàn và các thành phần khác do Thủ trưởng đơn vị quyết định). 

Căn cứ kết quả của cuộc họp này, Thủ trưởng đơn vị ký công văn đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan Bộ hoặc của cơ quan Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kèm theo danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Bước 2: Căn cứ thứ tự danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của từng đơn vị do Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan Bộ hoặc của cơ quan Tổng cục tiến hành họp xét theo nguyên tắc xét mỗi đơn vị thuộc cơ quan Bộ, cơ quan Tổng cục không quá 10% tính trên tổng biên chế thực trả lương đến ngày 31/12 của năm xét; 

Trường hợp còn chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn, Hội đồng thực hiện xét chung trong toàn khối cơ quan Bộ, cơ quan Tổng cục đối với các trường hợp được đề nghị còn lại cho đến hết chỉ tiêu.

Sau khi hoàn thành Bước 2, trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn ở các cấp công khai danh sách dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn đến các đơn vị thuộc và trực thuộc (trên website của đơn vị, email...) trong thời gian 05 ngày làm việc.

Các đơn vị[1] đề xuất danh sách nâng bậc lương trước thời hạn trước ngày 20/01 hàng năm để Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn tổng hợp. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có đề nghị thì coi như không có nhu cầu xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, bao gồm:

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức;

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu số 1);

Xem và tải Mẫu số 1

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/12/12/mau-so-1.docx

- Biên bản họp của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu số 2);

Xem và tải Mẫu số 2

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/12/12/mau-so-2.docx

- Quyết định nâng bậc lương của năm gần nhất; trường hợp có thiệt thòi về lương cần có bảng diễn biến về tiền lương;

- Bản sao các quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích của công chức, viên chức được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tính đến thời điểm 31/12 của năm xét;

- Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của năm xét đối với công chức, viên chức được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Xem chi tiết tại Quyết định 2609/QĐ-BTC ngày 29/11/2023.

  •  3004
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…