DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

[MỚI] Công chức nào sẽ được chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của Bộ Nội vụ?

Chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ - Minh họa

Chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ - Minh họa

Ngày 24/5/2021, Bộ Nội vụ vừa có Quyết định 638/QĐ-BNV ban hành Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Xin trích dẫn danh sách cụ thể đến bạn đọc.

Theo đó, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 638 chỉ ra các vị trí công tác sau:

*Các vị trí quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

(1) Phân bổ ngân sách.

(2) Kế toán.

(3) Mua sắm công.

*Các vị trí trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc

(4) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, | công chức, viên chức.

(5) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân | chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

(6) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng | cán bộ, công chức, viên chức.

(7) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.

(8) Tổ chức thi nâng ngạch công chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

(9) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy.

(10) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về biên chế.

(11) Thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

(12) Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước.

(13) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

(14) Thẩm định hồ sơ người có công.

(15) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật.

(16) Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng.

(17) Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(18) Thẩm định dự án.

(19) Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

(20) Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

(21) Quản lý ODA.

(22) Tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng thuộc các trường công lập.

(23) Làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

(24) Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Ngoài ra, trong Quy định còn có Các trường hợp chưa và không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tácThời hạn thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Quyết định 638/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành ngay, xem chi tiết tại file đính kèm.

  •  936
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…