DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 - Công ty có thể có nhiều Người đại diện theo pháp luật

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội vừa thông qua Luật Doanh nghiệp 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 với nhiều nội dung mới.

           Theo đó, ngoài việc doanh nghiệp được quyền tự quyết về hình thức, số lượng và nội dung con dấu, thì con dấu vẫn phải có đầy đủ 2 nội dung là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Và doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia trước khi sử dụng. Việc quản lý con dấu sẽ do Điều lệ công ty quy định.

           Công ty TNHH và công ty Cổ phần sẽ được phép có một hoặc nhiều Người đại diện theo pháp luật, nhưng phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện phải có mặt tại Việt Nam.

Ngoài ra nếu doanh nghiệp chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật mà người này bắt buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam, thì được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩ vụ của mình.

          Đối với việc góp vốn thì Công ty TNHH phải hoàn thành việc góp gốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng theo loại tài sản đã cam kết. Trường hợp muốn góp bằng loại tài sản khác thì phải được sự đồng ý của các thành viên còn lại.

Riêng đối với Công ty TNHH được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì được phép tiếp tục góp vốn theo như Điều lệ.

Luật này có hiệu lực từ 1/7/2015

  •  6412
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…