DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang là bao nhiêu?

Avatar

 
Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang là bao nhiêu? Hồ sơ, trình tự thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang như thế nào?

Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang là bao nhiêu?

Theo quy định tại tiểu mục 3.8 Mục 3 Phần II Phụ lục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-BGTVT năm 2023, không thu lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang đối với chủ đầu tư dự án; chủ quản lý, sử dụng đường ngang.

DUONG-NGANG

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang như thế nào?

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang được quy định tại tiểu mục 3.3 Mục 3 Phần II Phụ lục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-BGTVT năm 2023, gồm có những thành phần sau đây:

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định.

TẢI VỀ Mẫu đơn đề nghị

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý (khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử):

+ Tiến độ tổng thể dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn là một trong các tài liệu sau:

(1) Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang trong trường hợp vướng mắc về mặt bằng thi công;

(2) Biên bản xác nhận thiệt hại giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công đường ngang trong trường hợp sự cố, thiên tai làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang;

(3) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hoặc quyết định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp việc điều chỉnh dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

Trình tự, thủ tục thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang như thế nào?

Trình tự, thủ tục thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang được quy định tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Phụ lục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-BGTVT năm 2023, cụ thể như sau:

* Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

Chủ đầu tư dự án hoặc chủ quản lý, sử dụng đường ngang nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua môi trường điện tử hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang về cơ quan cấp giấy phép, cụ thể:

- Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia.

- Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ.

- Cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý.

Trường hợp thực hiện trên môi trường điện tử chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang thực hiện trên địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn.

* Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép trả kết quả trong ngày làm việc về thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua môi trường điện tử, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Quyết định gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang được cấp theo mẫu quy định. Trường hợp không ban hành quyết định, cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Tóm lại, không thu lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang đối với chủ đầu tư dự án; chủ quản lý, sử dụng đường ngang.

 

  •  150
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…