DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Lao động nữ nuôi con nhỏ muốn làm việc luôn trong thời gian được giảm thì hưởng lương như thế nào?

Nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì người lao động sẽ được giảm giờ làm. Nếu người lao động vẫn làm việc trong thời gian được giảm này thì hưởng lương như thế nào? Nếu là lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại thì hưởng như thế nào?

Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được hưởng chế độ giảm giờ làm như thế nào?

Hiện nay chế độ giảm giờ làm việc của người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi được chia làm hai đối tượng sau:

- Đối với lao động nữ làm công việc bình thường: Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ sẽ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động (Căn cứ Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019)

- Đối với lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con: Nhóm đối tượng này sẽ được nghỉ 2 giờ làm việc, thời gian nghỉ này vẫn được hưởng nguyên. Trong đó:

- 1 giờ làm việc được giảm theo quy định chung tại Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019: Lao động nữ khi nuôi con nhỏ sẽ được giảm 60 phút vào giờ làm việc, hưởng nguyên lương.

- 1 giờ làm việc được giảm theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019: Khi lao động nữ làm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con nếu người sử dụng lao động không chuyển lao động nữ làm công việc khác thì lao động nữ sẽ được giảm 1 giờ làm việc.

Nếu lao động nữ đã được chuyển làm công việc khác nhẹ hơn thì không được giảm giờ 1 giờ làm việc nữa. Khi đó lao động nữ chỉ được hưởng giảm 1 giờ làm việc theo Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 mà thôi.

Lao động nữ nuôi con nhỏ muốn làm việc luôn trong thời gian được giảm thì hưởng lương như thế nào?

Tại Khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn cho chế độ giảm 1 giờ làm việc chung tại Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 như sau: Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo chế độ nghỉ 1 giờ làm việc hưởng nguyên lương, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

Như vậy, đối với chế độ giảm 1 giờ làm việc chung cho các lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì khi người lao động không có nhu cầu nghỉ 1 giờ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài hưởng 100% lương của 1 giờ được giảm thì người lao động được trả 100% lương cho 1 giờ làm việc này.

Đối với chế độ giảm 1 giờ làm do người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con thì không có quy định sẽ trả lương 100% như trường hợp phía trên.

Do đó, về nguyên tắc, khi người lao động làm việc trong thời gian được nghỉ hưởng nguyên lương và được người sử dụng lao động đồng ý sẽ được hưởng lương làm thêm.  

  •  536
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…