DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Làm sao đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ khi đang dịch Covid-19?

Làm sao đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ khi đang dịch Covid-19?

Nghệ sĩ Chí Tài 

Theo di nguyện sau khi nghệ sĩ Chí Tài mất do đột quỵ vào ngày 9-12, gia đình anh mong muốn bảo quản lạnh thi hài Chí Tài để đưa sang Mỹ an táng. Vậy đang trong thời điểm dịch bệnh covid- 19 thì thi thể của nghệ sĩ Chí Tài sẽ phải thông qua những thủ tục nào để được đưa qua biên giới?

Hướng dẫn tại Chương V Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới thì thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế.

Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt theo Mẫu số 11 Phụ lục kèm theo Nghị định 89, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Cần lưu ý: Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Quy trình thực hiện kiểm tra sẽ được quy định như sau:

1. Thực hiện kiểm tra giấy tờ đối với thi thể, hài cốt

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau:

- Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);

- Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;

- Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).

Xử lý kết quả kiểm tra:

- Trường hợp thi thể, hài cốt có đủ các loại giấy tờ quy định bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt theo Mẫu số 12 Phụ lục kèm theo Nghị định 89, kết thúc quy trình kiểm dịch;

- Trường hợp thi thể, hài cốt không có giấy xác nhận đã qua xử lý y tế thì áp dụng biện pháp xử lý y tế theo quy định tại Điều 33 Nghị định 89;

- Trường hợp thi thể, hài cốt không có một trong các loại giấy tờ Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát; Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam; Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt) kiểm dịch viên y tế đề nghị người khai báo y tế bổ sung.

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Kiểm tra thực tế đối với thi thể, hài cốt

Kiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau:

- Đối chiếu nội dung khai báo y tế với thực tế bảo quản thi thể, hài cốt;

- Kiểm tra tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Xử lý kết quả kiểm tra:

- Kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt theo Mẫu số 12 Phụ lục kèm theo Nghị định này; kết thúc quy trình kiểm dịch đối với trường hợp có đủ các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định này và bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Trường hợp thi thể, hài cốt không bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì áp dụng biện pháp xử lý y tế theo quy định tại Điều 33 Nghị định 89;

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.

3. Xử lý y tế đối với thi thể, hài cốt

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế:

- Thực hiện hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý y tế theo quy định của pháp luật về mai táng, hỏa táng;

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt sau khi hoàn thành việc xử lý y tế quy định tại điểm a khoản 2 điều 33 Nghị định 89.

 Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 03 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.

Trước khi thực hiện đưa thi hài qua biên giới, các thủ tục liên quan đến khai tử cũng phải được thực hiện. 

  •  4445
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…