DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Làm công việc nào được miễn, tạm hoãn đi NVQS?

Avatar

 

Những công việc nào được miễn, tạm hoãn đi NVQS? Thủ tục xin, hoãn NVQS như thế nào? Trường hợp nào thì được xuất ngũ trước thời hạn? Sau đây sẽ là phần giải đáp cho những thắc mắc nêu trên.

(1) Làm công việc nào được miễn, tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi Luật Dân quân tự vệ 2019 thì các công việc, ngành nghề thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Dân quân thường trực.

Trường hợp công dân đang làm các công việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì được miễn gọi nhập ngũ, cụ thể:

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, các cá nhân hiện đang công tác, làm việc tại các công việc, nghề nghiệp như các trường hợp đã nêu trên được quyền tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ.

(2) Thủ tục xin miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Hiện việc ra quyết định cho tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, nội dung này được quy định tại Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Theo đó, công dân hiện đang công tác, làm việc thuộc các ngành nghề được phép miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần chuẩn bị 01 bộ sơ gửi đến UBND cấp huyện bao gồm:

- Bản chính Đơn xin miễn/ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Xem và tải về Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/12/don-xin-mien-nhap-ngu.docx

Xem và tải về Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/12/mau-don-xin-hoan-mien-nghia-vu-quan-su-tvpl.docx

(3) Trường hợp nào thì được xuất ngũ trước thời hạn?

Theo Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được hướng dẫn bởi Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi đáp ứng được các điều kiện như sau:

- Có kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền.

- Có xác nhận của UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn/tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

- Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Công dân sau khi đáp ứng được những điều kiện xuất ngũ trước thời hạn như đã nêu trên tiến hành nộp hồ sơ như sau:

- Trường hợp Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 01 tháng trở lên, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì nộp hồ sơ bao gồm:

+ Lý lịch nghĩa vụ quân sự

+ Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

+ Phiếu quân nhân.

+ Nhận xét quá trình công tác.

+ Quyết định xuất ngũ: 05 bản (đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; cơ quan tài chính đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về 01 bản; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 02 bản, trong đó 01 bản dùng để nộp cho cơ sở dạy nghề nơi hạ sĩ quan, binh sĩ đến học nghề). 

+ Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

+ Biên bản giám định sức khỏe của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ.

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn chính trị.

- Trường hợp Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ dưới 01 tháng không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về địa phương cấp huyện nơi giao quân theo quy định.

Tổng kết lại, các cá nhân hiện đang công tác, làm việc tại các công việc, nghề nghiệp theo quy định thì được quyền tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các cá nhân thỏa mãn điều kiện được điều kiện tạm hoãn, miễn thì phải phải thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Xem thêm bài viết liên quan: Năm 2024 đi NVQS sẽ nhận những khoản tiền và phụ cấp nào?

  •  639
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…