DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kiểm tra viên chính thuế cần có những chứng chỉ gì?

Avatar

 
Kiểm tra viên chính thuế cần có những chứng chỉ gì? Kiểm tra viên chính thuế tham gia kiểm tra, thẩm định những vấn đề nào?
 

Kiểm tra viên chính thuế cần có những chứng chỉ gì?

Tại Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên chính thuế thuộc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định về trình độ của chức danh này như sau:

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm;

- Có thời gian công tác phù hợp với quy định của ngạch.

Theo quy định này thì Kiểm tra viên chính thuế cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

kiem-tra-vien-tax

Kiểm tra viên chính thuế tham gia kiểm tra, thẩm định những vấn đề nào?

Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên chính thuế thuộc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp này sẽ tham gia kiểm tra các vấn đề sau:

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thuế.

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thuế;

- Chủ trì tham mưu, đề xuất xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về thuế.

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

Cũng tại quy định này thì Kiểm tra viên chính thuế sẽ tham gia thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan, cụ thể như sau:

- Tham gia thẩm định, góp ý các quy định; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thuế. Tham gia thẩm định các đề án, đề tài nghiên cứu về thuế.

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

- Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao

Kiểm tra viên chính thuế có những quyền hạn cụ thể nào?

Cũng theo Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên chính thuế thuộc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp này có các quyền hạn cụ thể sau:

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

- Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

- Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

- Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên.

Tóm lại, Kiểm tra viên chính thuế cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.
 
  •  49
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…