DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp trung ương

Avatar

 
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được công bố tại Quyết định 707/QĐ-BXD năm 2023.
 
Trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng
 
- Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc cơ quan chuyên môn của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
 
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng. Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 
- Trong thời hạn 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 
Thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
 
Chủ đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
 
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
 
- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
 
Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.
 
Cơ quan giải quyết thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình:
 
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;
 
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP căn cứ theo quyết định của Bộ trưởng các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên về xây dựng trực thuộc và được quy định trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của các Bộ.
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Xây dựng năm 2014.
 
 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
Lưu ý: Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
 
Trên đây là thủ tục thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
  •  258
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…