DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Luật sư bị phạt ra sao?

Bảo hiểm nghề nghiệp Luật sư là loại bảo hiểm bắt buộc phải có đối với các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam. Vậy theo quy định của pháp luật thì bảo hiểm nghề nghiệp luật sư là loại bảo hiểm gì và mức phí bảo hiểm nghề nghiệp luật sư là bao nhiêu? Bài viết chia sẻ đến bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề này.

Khái niệm Luật sư 

Theo quy định tại Điều 2 Luật Luật sư 2006 quy định như sau:

- Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư là gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật là bảo hiểm bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 52 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 36 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Và theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 Luật Luật sư 2006, công ty luật nước ngoài có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

bao-hiem-trach-nhiem-nghe-luat-su

Quy định về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Luật sư 2006 quy định như sau:

Tại Điều 40 và Điều 49 của Luật luật sư 2006 được sửa đổi năm 2012 thì tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình hoặc trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hành nghề của mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm nghề nghiệp luật sư 

Mức phí bảo hiểm nghề nghiệp luật sư tại Việt Nam là bao nhiêu phụ thuộc vào Công ty bảo hiểm mà bạn sử dụng, và hiện nay các doanh nghiệp không công bố bản mức phí bảo hiểm nghề nghiệp luật sư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nên muốn biết mức phí bảo hiểm nghề nghiệp luật sư là bao nhiêu nên cần liên hệ trực tiếp với các công ty bảo hiểm để nhận được tư vấn tốt nhất.

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 07-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Cung cấp dịch vụ pháp lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài cơ quan, tổ chức mà luật sư đã ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Đoàn luật sư mà luật sư là thành viên;

- Thành lập hoặc tham gia thành lập từ hai tổ chức hành nghề luật sư trở lên;

- Làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức khác bằng hình thức luật sư hành nghề với tư cách cá nhân ngoài tổ chức hành nghề luật sư mà luật sư đã thành lập, tham gia thành lập hoặc đã ký hợp đồng lao động;

- Hành nghề luật sư không đúng hình thức hành nghề theo quy định;

- Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;

- Không thông báo cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của mình trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý;

- Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng không thông qua tổ chức hành nghề luật sư hoặc không có văn bản ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư;

- Hành nghề khi chưa được cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc vẫn hành nghề khi đã bị thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư.

Như vậy, hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận sẽ bị phạt tiền từ 07-10 triệu đồng.

  •  253
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…