DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Khi nào tổ chức thi hành án? Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự năm 2023

Avatar

 
Khi có yêu cầu thi hành án dân sự, thì có quan thi hành án sẽ thực hiện chức năng thi hành như phong tỏa, cưỡng chế, buộc thực hiện các nghĩa vụ mà bên có yêu cầu hoặc theo bản án.
 
Vậy khi nào sẽ tổ chức thi hành án và mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất ra sao? 
 
khi-nao-to-chuc-thi-hanh-an-mau-don-yeu-cau-thi-hanh-an-dan-su-nam-2023
 
1. Thi hành án dân sự là gì?
 
Tại Điều 1 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi Luật Thi hành án dân sự 2014) có giải thích thi hành án dân sự là việc cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành theo:
 
- Bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí.
 
- Quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.
 
- Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định).
 
2. Nội dung trong đơn yêu cầu thi hành án dân sự gồm những gì?
 
Căn cứ khoản 1, 2 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi Luật Thi hành án dân sự 2014) tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án quy định như sau:
 
- Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.
 
- Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.
 
Tải  tải ngay Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự
 
anh-mau-don-thi-hanh-an
 
- Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:
 
+ Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 
+ Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 
+ Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 
+ Nội dung yêu cầu thi hành án;
 
+ Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 
+ Ngày, tháng, năm làm đơn;
 
+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.
 
+ Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.
 
3. Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự 
 
Căn cứ Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:
 
- Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.
 
Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 
Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 
- Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008 thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.
 
- Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.
 
Như vậy, đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện, người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan thì sẽ thực hiện tổ chức thi hành án dân sự.
  •  745
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…