DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kết nạp Đảng cần điều kiện gì? Học sinh THCS có được kết nạp Đảng?

Avatar

 

Đảng Cộng sản là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là điều thiêng liêng, là niềm tự hào của mỗi con người Việt Nam. Vậy, để được trở thành Đảng viên phải đáp ứng những điều kiện gì? Học sinh THCS có được kết nạp Đảng không?

Đảng viên là ai?

Tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 đã nêu: “Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước CHXHCN Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc”.

Theo Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, quy định Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Có đạo đức và lối sống lành mạnh; 

- Gắn bó mật thiết với nhân dân; 

- Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, 

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Như vậy, Đảng viên là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng phải đáp ứng được những tiêu chí và điều kiện nhất định về lý lịch, đạo đức, lối sống theo quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học sinh THCS có được kết nạp Đảng không?

Theo Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, để được xem xét kết nạp vào Đảng, trước hết phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, phải thừa nhận và tự nguyện: 

- Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; 

- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

Đây là những tiêu chuẩn tiên quyết để được trở thành Đảng viên. 

Căn cứ Điều 28 Luật Giáo dục 2019 quy định về độ tuổi học sinh THCS như sau:

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm. 

Đồng thời, cũng tại quy định trên vẫn có trường hợp học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với học sinh THCS theo đúng lứa tuổi tức từ 11-15 tuổi sẽ chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên.

Tuy nhiên, đối với những học sinh đã 18 tuổi nhưng vẫn đang học chương trình THCS, nếu đáp ứng đủ điều kiện để được kết nạp Đảng theo quy định thì vẫn có thể xem xét để được kết nạp vào Đảng.

Điều kiện để được kết nạp Đảng năm 2024

Theo Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021. Quần chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được xem xét kết nạp vào Đảng:

1) Tuổi đời

- Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

- Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

2) Trình độ học vấn

- Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

- Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

3) Thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

4) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

5) Bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

6) Có đơn tự nguyện xin vào Đảng:

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

7) Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ:

Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

8) Được hai đảng viên chính thức giới thiệu:

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Như vậy, sau khi đáp ứng những điều kiện này thì quần chúng sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Để được chính thức trở thành Đảng viên, quần chúng cần thực hiện các thủ tục cần thiết theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 và các hướng dẫn liên quan.

  •  456
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…