DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kế hoạch tuyên truyền vai trò của trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

Avatar

 
Ngày 15/5/2023 Bộ VHTTDL vừa có Quyết định 1242/QĐ-BVHTTDL năm 2023 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.
 
Theo đó, tổ chức tuyên truyền vai trò của trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình như sau:
 
vai-tro-cua-tre-em-nguoi-cao-tuoi-binh-dang-gioi-trong-gia-dinh
 
 
 
(1) Vai trò của gia đình trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
 
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các quyền và bổn phận của trẻ em.
 
- Các hoạt động của công tác gia đình có nội dung liên quan đến trẻ em trong gia đình trên cả nước.
 
- Các kiến thức, kỹ năng cơ bản để gia đình thực hiện tốt các quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em 2016.
 
- Những kinh nghiệm hay; nêu gương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình.
 
(2) Vai trò người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng
 
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình.
 
- Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.
 
- Việc bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình.
 
- Việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc.
 
- Vị trí, vai trò và đóng góp của người cao tuổi trong việc giáo dục giá trị của gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình.
 
- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.
 
(3) Bình đẳng giới trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng
 
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình.
 
- Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước.
 
- Các kiến thức, kỹ năng để thực hiện bình đẳng giới trong gia đình cho các thành viên gia đình.
 
- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.
 
Xem thêm Quyết định 1242/QĐ-BVHTTDL năm 2023 ban hành ngày 15/5/2023.
  •  256
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…