DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Avatar

 

 

Ngày 09/10/2019 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 902/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Theo đó, yêu cầu:

1. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm, vụ giải pháp quy định của Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí.

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bám sát quan điểm, yêu cầu, bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

 3. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn

Với nhiệm vụ như sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

2. Xây dựng văn bản, chính sách

3. Xây dựng, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

4. Xây dựng đội ngũ giảng viên

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

 

  •  1753
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…