DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021

Avatar

 

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021

Ngày 20/11/2020 Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn 186/HD-CĐBT về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021.

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán liên quan đến các khoản thu gồm:

- Thu kinh phí công đoàn: Tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2021 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2020 nhân với số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

- Thu đoàn phí công đoàn: Căn cứ Điều 23, Chương IV, Quyết định 1908/QĐ-TLĐ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để các cấp công đoàn xác định số thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên tại từng khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp) bảo đảm chính xác. Mức thu đoàn phí bình quân 1 đoàn viên năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức thu bình quân 1 đoàn viên công đoàn theo quyết toán năm 2019.

- Các khoản thu khác: Các cấp công đoàn cần tích cực, chủ động trong việc tạo các nguồn thu khác để tăng nguồn thu phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

Về phân phối nguồn thu:

- Tỉ lệ phân phối năm 2021 như sau: Công đoàn cơ sở được sử dụng 71% tổng số thu kinh phí công đoàn và 60% tổng số thu đoàn phí; công đoàn các cấp trên cơ sở được sử dụng 29% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Hồ sơ báo cáo dự toán được lập thành 2 bộ gửi về Công đoàn viên chức Việt Nam. Các đơn vị nộp báo cáo về Công đoàn Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2020.

Xem chi tiết hướng dẫn tại file đính kèm:             

  •  1640
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…