DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho người đã đăng ký lần đầu online chi tiết nhất

Hướng dẫn các thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) online cho người đã đăng ký lần đầu chi tiết nhất.

(1) Căn cứ thực hiện

Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi đã bổ sung điểm mới “Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử”, đánh dấu việc người dân có thể thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng hình thức online. 

Từ ngày 20/5/2023, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 131 Luật Đất đai 2024 mới nhất có quy định rõ:

"Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau."

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện (khoản 5 Điều 95 Luật Đất đai 2013 khoản 5 Điều 70 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP).

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký lần đầu online chi tiết nhất.

(2) Hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho người đã đăng ký lần đầu trên môi trường điện tử, người dân cần chuẩn bị 1 Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK

Tải Mẫu số 04/ĐKhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/08/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004.DK-H.doc

(3) Các bước nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia

Sau khi tải và điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 04/ĐK, bạn thực hiện các bước sau đây để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký lần đầu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bước 1:

- Truy cập vào trang web Cổng dịch vụ công Quốc gia

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html 

- Đăng nhập vào hệ thống hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản

Bước 2:

- Tại thanh tìm kiếm, nhập “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

- Chọn mục “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu”

- Chọn Tỉnh/Thành phố có đất để thực hiện thủ tục, sau khi chọn xong bấm “Nộp trực tuyến”

Bước 3:

- Điền thông tin vào biểu mẫu

- Số điện thoại bạn nhập vào sẽ là số điện thoại nhận thông báo về hồ sơ thông qua SMS

Bước 4:

- Tải lên file Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK mà bạn đã điền vào trước đó và một số hồ sơ kèm theo khác (nếu có)

Tải Mẫu số 04/ĐKhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/08/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004.DK-H.doc

- Bấm nộp hồ sơ

(4) Quy trình giải quyết hồ sơ

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định 10/2023/NĐ-CP) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Quy trình giải quyết hồ sơ gồm 3 bước:

Bước 1: 

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về địa điểm hoặc trên môi trường điện tử.

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2:

- Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

- Thời hạn thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Bước 3:

- Kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký đất lần đầu được trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

- Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về thời gian thì thời gian giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết và đơn giản nhất về thủ tục và quy trình cấp sổ đỏ lần đầu online. Chúc bạn thực hiện thủ tục thành công.

  •  699
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…