DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Avatar

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1856/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ lao động. Theo đó, công văn có những nội dung sau:

1/ Bổ sung phụ cấp thâm niên nghề để tính lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995:

 -Người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 chưa được cộng phụ cấp thâm niên nghề với lương chính để làm cơ sở tính lương hưu, nay NLĐ đề nghị được hưởng phụ cấp thân niên mà trong hồ sơ hưu trí hoặc hồ sơ gốc do NLĐ cung cấp thể hiện đã có khoản phụ cấp thâm niên theo Điểm b Khoản 1 Mục B hoặc Khoản 1 Mục C Phần Lương hưu Thông tư 48/TBXH ngày 30/09/1985; thời điểm hưởng mức lương hưu mới kể từ ngày ghi trong quyết định hưởng lương hưu, mức phụ cấp thâm niên nghề được hưởng theo quy định của chính sách từng thời kỳ (không bao gồm tiền lãi), trước khi ra quyết định BHXH tỉnh thông báo và giải thích rõ cho NLĐ được biết lý do

- Trường hợp hồ sơ lưu trí không thể hiện NLĐ đã được hưởng phụ cấp thâm niên và NLĐ không cung cấp được hồ sơ gốc khác thì chưa có căn cứ giải quyết.

 

2/ Tính thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ các chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP:

- NLĐ có thời gian công tác trong quân đội sau đó được cử đi hợp tác lao động, khi trở về nước được cơ quan có thẩm quyền giải quyết phục vụ viên, xuất ngũ về địa phương, một thời gian sau công tác tại xã giữ chức danh và đóng BHXH theo quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP mà chưa nhận trợ cấp 1 lần theo Quyết định 92/2005/QĐ-TTg 142/2008/QĐ-TTg thì thời gian công tác trong quân đội được cộng với thời gian giữ các chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng BHXH theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

- Quy định về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH với NLĐ thực hiện theo quy định ban hành trước ngày 01/01/1995, các trường hợp tự ý nghỉ việc, bỏ việc, bị buộc thôi việc, bị phạt tù giam… trước ngày 01/01/1995( Điểm 18 Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH)

- BHXH tính căn cứ hồ sơ của NLĐ và nội dung nêu trên để xem xét giải quyết đối với trường hợp đã đủ điều kiện hưởng BHXH kể từ ngày Nghị định 92/2009/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung công tác quân đội vào sổ BHXH theo quy định để làm căn cứ giải quyết hưởng BHXH. Trường hợp cán bộ cấp xã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần trước ngày 01/01/2010 thì không áp dụng Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH để giải quyết lại.

 

3/ Về phụ cấp thâm niên quân đội:

- Việc tính phụ cấp thâm niên quân đội trong lương hưu đối với quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành sang làm việc trong biên chế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước rồi mới nghỉ hưu được quy định tại Nghị định 68/2007/NĐ-CP.

- Trường hợp có thời gian công tác quân đội, tiếp đó được cử đi hợp tác lao động, về nước nghỉ việc không tham gia đóng BHXH, sau đó chuyển ngành sang làm việc tại cơ quan đơn vị nhà nước mà thuộc diện được tính cộng phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu theo quy định nêu trên thì mức phụ cấp thâm niên quân đội được tính trên cơ sở mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân tại thời điểm trước khi đi hợp tác lao động ở nước ngoài, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

- Trường hợp đã được giải quyết hưởng lương hưu từ khi Luật BHXH 2006 có hiệu lực, chưa được tính phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu theo quy định nêu trên mà NLĐ cung cấp hồ sơ gốc xác định có quá trình công tác như trên thì BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân xem xét, đủ căn cứ thì giải quyết, thời điểm hưởng mức hưu mới kể từ ngày hưởng lương hưu. Trường hợp chưa đủ căn cứ thì BHXH tỉnh trả lời để NLĐ biết.

Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm

  •  4840
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…