DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn mới nhất về tiền lương năm 2015

Avatar

 

Từ ngày 08/8/2015, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực.

Sau đây là một số hướng dẫn về tiền lương được làm rõ tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

1. Hướng dẫn trả lương khi làm thêm giờ

- Người lao động làm việc hưởng lương theo thời gian (tức là trả lương theo giờ, ngày, tuần, tháng) khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định được trả tiền lương  làm thêm giờ như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ làm thêm.

Mức ít nhất 150%: áp dụng với người lao động làm thêm giờ vào ngày thường.

Mức ít nhất 200%: áp dụng với người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

Mức ít nhất 300%: áp dụng với người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết.

Đồng thời, người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

- Người lao động làm việc hưởng lương theo sản phẩm khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về việc làm thêm giờ để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận thì được trả tiền lương làm thêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số sản phẩm làm thêm

Mức ít nhất 150%, 200% hoặc 300% tương tự như trên.

2. Hướng dẫn trả lương làm việc vào ban đêm

- Người lao động làm việc hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 30%) x số giờ làm việc ban đêm

- Người lao động làm việc hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 30%) x số giờ làm việc ban đêm

3. Hướng dẫn trả lương làm thêm giờ vào ban đêm

- Người lao động làm việc hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hay ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương) x số giờ làm thêm vào ban đêm

- Người lao động làm việc hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hay ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương) x số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

4. Phải trả lương ngay trong tháng làm việc

Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng 01 lần hoặc nửa tháng 01 lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc. Thời điểm trả lương do 02 bên thỏa thuận.

Ví dụ: Tiền lương tháng 07/2015, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ngay trong tháng 07/2015, không được trả vào những ngày đầu tháng 08/2015.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Thông tư 23.

  •  9923
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…