DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

>>> Hướng dẫn mới về thủ tục đổi Giấy phép lái xe sang thẻ PET

Từ ngày 01/01/2016, việc cấp Giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 58/2015/TT-BGTVT.

So với quy định cũ tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT và các Thông tư sửa đổi Thông tư này, việc cấp Giấy phép lái xe có nhiều thay đổi.

Thủ tục cấp lại GPLX

Để thuận tiện cho các bạn theo dõi, dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước để được cấp lại Giấy phép lái xe.

Trước tiên, bạn cần phải xác định mình thuộc trường hợp nào, quá thời hạn sử dụng hay bị mất Giấy phép lái xe, nếu mất thì mất lần thứ mấy.

1. Trường hợp quá hạn sử dụng

- Từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn: phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy pháp lái xe.

- Từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn: phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe.

Người lái xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hay Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ gồm:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hay hộ chiếu còn hạn có ghi số chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu còn hạn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu  (file đính kèm).

- Bản sao Giấy phép lái xe hết hạn.

2. Trường hợp mất giấy phép lái xe

a. Mất lần đầu, còn hạn sử dụng hay quá hạn sử dụng dưới 03 tháng

Điều kiện được cấp lại:

- Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

- Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

- Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ gồm:

    + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (file đính kèm).

    + Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có).

    + Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3.

    + Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Khi đến cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

b. Mất lần đầu, quá hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

Điều kiện được cấp lại:

- Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

- Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch nội dung:

    + Quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm: phải dự sát hạch lại lý thuyết.

    + Quá hạn từ 01 năm trở lên: phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

- Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

    + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

    + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

    + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

c. Mất lần thứ 02

Điều kiện được cấp lại

- Trong hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần đầu. Trường hợp trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần đầu thì được xử lý như trường hợp mất lần đầu.

- Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

- Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch lại lý thuyết.

- Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

    + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

    + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

    + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

d. Mất lần thứ 03 trở lên

Điều kiện được cấp lại:

- Trong hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần trước đó. Trường hợp trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần đầu thì được xử lý như trường hợp mất lần đầu.

- Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

- Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch lại lý thuyết và thực hành.

- Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

    + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

    + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

    + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

3. Trường hợp không còn hồ sơ gốc nhưng còn giấy phép lái xe

Điều kiện được cấp lại:

- Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

- Có nhu cầu cấp lại Giấy phép lái xe.

- Người lái xe chuẩn bị  01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp giấy phép lái xe). Hồ sơ bao gồm:

   + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (file đính kèm).

   + Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

Thời hạn cấp lại Giấy phép lái xe: Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý thì cơ quan nhận hồ sơ tiến hành cấp lại Giấy phép lái xe.

Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/hồ sơ. (Căn cứ Thông tư 73/2012/TT-BGTVT)

Danh sách địa chỉ Sở Giao thông vận tải tại các tỉnh, thành trong cả nước:

Tỉnh, thành phố

Địa chị

Tình, thành phố

Địa chỉ

Tỉnh Bắc Giang

51 Nguyễn Văn Cừ, Bắc Giang

Tỉnh Lạng Sơn

Hùng Vương, Lạng Sơn

Tỉnh Bắc Kạn

Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

Tỉnh Lâm Đồng

Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt

Tỉnh Bắc Ninh

Khu 6, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh.

Tỉnh Long An

66, Hùng Vương, Phường 2, tp. Tân An, Long An

Thành phố Cần Thơ

1 Ngô Hữu Hạnh, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Tỉnh Nam Định

Điện Biên, Lộc Hoà, Nam Định

Thành phố Đà Nẵng

140 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Tỉnh Nghệ An

47 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tỉnh An Giang

01 Lý Thường Kiệt, Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang

Tỉnh Ninh Thuận

142 21 Tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang, Ninh Thuận

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

93 Lý Thường Kiệt, Phường 1, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Ninh Bình

Lê Đại Hành, Ninh Bình

Tỉnh Bạc Liêu

9 Nguyễn Tất Thành, 1, Bạc Liêu

Tỉnh Phú Thọ

1508 - Đại lộ Hùng Vương - P. Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Phú Thọ

Tỉnh Bến Tre

593/B4- Nguyễn Thị Định -Khu Phố 3 - Phú Khương Thành Phố Bến Tre. 

Tỉnh Phú Yên

72 Lê Duẩn, Tuy Hòa, Phú Yên

Tỉnh Bình Định

8 Lê Thánh Tôn, tp. Quy Nhơn, Bình Định

Tỉnh Quảng Bình

2 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Tỉnh Bình Dương

1 Ba Mươi tháng Tư, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tỉnh Quảng Nam

12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

Tỉnh Bình Phước

QL14 - Phường Tân Phú- Thị xã Đồng Xoài

Tỉnh Quảng Ngãi

39 Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tỉnh Bình Thuận

239 Trần Hưng Đạo, Phú Thủy, tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Tỉnh Quảng Ninh

Cột 8 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

Tỉnh Cà Mau

Đường Cao Thắng, Khóm 2, Phường 8, Thành phố Cà Mau

Tỉnh Quảng Trị

73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị

Tỉnh Cao Bằng

Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng, Cao Bằng

Tỉnh Sóc Trăng

Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Đăk Lăk

7 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk,

Tỉnh Sơn La

188 Nguyễn Lương Bằng - Tổ 2- Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Tỉnh Đăk Nông

Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Tỉnh Tây Ninh

209 Ba Mươi tháng Tư, tp. Tây Ninh, Tây Ninh

Tỉnh Gia Lai

10 Trần Hưng Đạo, Hội Thương, pleiku, Gia Lai

Tỉnh Thanh Hoá

Đại lộ Lê Lợi, Điện Biên, tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá

Tỉnh Hà Giang

380 Nguyễn Trãi, Hà Giang

Thành phố Hồ Chí Minh

63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé,  Quận 1, Hồ Chí Minh

Tỉnh Hà Nam

 

Đinh Tiên Hoàng, Thanh Châu, tp. Phủ Lý, Hà Nam

Tỉnh Thái Bình

Số 414, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thành phố Hà Nội

Số 2 Phùng Hưng- Hà Đông- Thành phố Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

Quang Trung Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Tỉnh Hà Tĩnh

Số 143 Đường Hà Huy Tập Thị Xã Hà Tĩnh

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

10 Phan Bội Châu, tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Tỉnh Hải Dương

79,, Đường Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương

Tỉnh Tiền Giang

19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Thành phố Hải Phòng

1, Cù Chính Lan, Q.Hồng Bàng, Cù Chính Lan

Tỉnh Trà Vinh

151 Nguyễn Đáng,Phường 7,khóm 1, Trà Vinh

Tỉnh Hậu Giang

Số 1 đường Điện Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Tỉnh Tuyên Quang

Đường Tân Trào, tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang

Tỉnh Hoà Bình

Lý Thái Tổ, tp. Hòa Bình, Hòa Bình

Tỉnh Vĩnh Long

 

số 83 đường 30/4, phường 1, Thị xã Vĩnh Long , Vĩnh Long

Tỉnh Hưng Yên

Đường Công Vụ Hiến Nam Thị Xã Hưng Yên, Hưng Yên

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tỉnh Khánh Hoà

4 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Yên Bái

Tổ 55, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Kiên Giang

1190, Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Lào Cai

Số 5 Hoàng Liên, Cốc Lếu, tp. Lào Cai, Lào Cai

Tỉnh KonTum

135 Bà Triệu, tp. Kon Tum, Kon Tum

Tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Ngoài ra, có bất kỳ vướng mắc trong việc cấp lại Giấy phép lái xe, các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây để được các thành viên Dân Luật hỗ trợ nhé. 

  •  91390
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…