DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hội Người cao tuổi không phải là tổ chức chính trị xã hội

Avatar

 

Có rất nhiều người phản ánh và trao đổi với nhau là Hội người cao tuổi được lập ra cũng được xem là tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, theo tôi thấy đây là tổ chức mang khuynh hướng xã hội nhiều hơn vì không có yếu tố chính trị ở trong này. Bởi bản chất tổ chức chính trị xã hội  một trong những tổ chức xã hội góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đây là tổ chức mang màu sắc chính trị, đại diện cho ý chí của các tầng lớp trong xã hội trong hoạt động của bộ máy nhà nước. các tổ chức tự nguyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương. Các tổ chức xã hội này có điều lệ hoạt động do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu các thành viên thông qua.

Tuy nhiên, khi xét về Hội người cao tuổi thì lại thấy nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam tham gia vào. Cụ thể Căn cứ quy định tại Điều 9 Hiến pháp 2013 thì những tổ chức sau đây là tổ chức chính trị xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Công đoàn Việt Nam;

- Hội nông dân Việt Nam;

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điều 25 Luật Người cao tuổi 2009 có quy định như sau:

- Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.

- Hội người cao tuổi Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Như vậy theo các căn cứ nêu trên thì hội người cao tuổi không phải là tổ chức chính trị xã hội.

 

  •  527
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…