DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hội đồng sáng kiến, điều kiện công nhận sáng kiến xét tặng danh hiệu thi đua ngành kế hoạch đầu tư.

Avatar

 

Ngày 26/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó quy định hội đồng sáng kiến, điều kiện công nhận sáng kiến xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng ngành kế hoạch đầu tư như sau:

Hội đồng sáng kiến

- Hội đồng sáng kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập, giúp Bộ trưởng đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thành phần Hội đồng sáng kiến Bộ, gồm có:

+ Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng được phân công giúp Bộ trưởng theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ.

+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Thư ký Hội đồng là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Thành viên là những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến hoặc đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của Bộ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định cụ thể thành viên Hội đồng và quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ.

- Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến Bộ.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, quy định về thành viên, quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp với thực tế đơn vị.

- Thẩm quyền của Hội đồng sáng kiến

+ Hội đồng sáng kiến Bộ giúp Bộ trưởng đánh giá, xem xét và công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở các đơn vị không được phân cấp; các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong Bộ, Ngành và trong toàn quốc.

+ Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở giúp Thủ trưởng đơn vị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng các sáng kiến tại đơn vị. Đối với đơn vị được phân cấp thủ trưởng đơn vị ra quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng tại đơn vị để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền.

Điều kiện công nhận sáng kiến

- Sáng kiến đề nghị công nhận của từng cá nhân là các ý tưởng, nội dung do chính cá nhân đề xuất và được áp dụng thực hiện đem lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị hoặc trong Bộ/Ngành, trong toàn quốc.

- Hội đồng sáng kiến Bộ chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự. Sáng kiến được công nhận khi có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

- Sáng kiến được Hội đồng thông qua sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong 05 ngày làm việc trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định công nhận.

- Sáng kiến được sử dụng làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là sáng kiến được công nhận trong thời gian xét thành tích khen thưởng. Một sáng kiến chỉ được sử dụng một lần làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, sáng kiến đã sử dụng xét danh hiệu thi đua thì không sử dụng xét hình thức khen thưởng và ngược lại.

Như vậy quy định hội đồng sáng kiến, điều kiện công nhận sáng kiến xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng ngành kế hoạch đầu tư được quy định tại Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 09/02/2024.

  •  179
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…