DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng BTTTT ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2035.
 
Cụ thể, nội dung nổi bật tại Thông tư quy định một số đối tượng sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh theo quy định sau:
 
ho-tro-dien-thoai-thong-minh-cho-ho-ngheo-can-ngheo
 
(1) Điều kiện được hỗ trợ điện thoại thông minh
 
Đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh: 
 
- Là hộ nghèo.
 
- Hộ cận nghèo.
 
Theo đó, hộ gia đình thuộc đối tượng nêu trên cần đáp ứng được điều kiện được hỗ trợ sau đây:
 
Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm BTTTT phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương).
 
Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.
 
(2) Đối tượng được hỗ trợ điện thoại tại địa phương
 
Phân bố điện thoại thông minh và đề xuất danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh tại địa phương được căn cứ như sau:
 
* Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình theo thứ tự sau:
 
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng.
 
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội.
 
- Hộ nghèo.
 
- Hộ cận nghèo.
 
* Trách nhiệm của địa phương 
 
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và số lượng điện thoại thông minh do BTTTT phân bổ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:
 
- Quyết định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh cho các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn.
 
- Cụ tiết hóa, bổ sung tiêu chí ưu tiên hộ gia đình thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.
 
Quy định trình tự, thủ tục và chi đạo công tác xét chọn, đề xuất danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ điện thoại.
 
Đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT và theo các tiêu chí ưu tiên.
 
- Phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa phương được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và gửi BTTTT theo Mẫu số 02/DS-ĐTTM, Phụ lục T ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT.
 
(3) Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại
 
Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh của hộ gia đình bao gồm: 
 
- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của chủ hộ hoặc của người đại diện hộ gia đình nhận hỗ trợ (có bàn chỉnh đế đối chiếu).
 
- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đang trong thời gian chưa thoát nghèo, cận nghèo.
 
- Hóa đơn mua điện thoại thông minh của hộ gia đỉnh từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (đối với trường hợp nhận hỗ trợ bằng tiền).
 
Xem thêm Thông tư 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.
  •  212
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…