DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hồ sơ sau khi xây dựng công trình

Avatar

 
Liên quan đến hồ sơ sau khi hoàn thành công trình xây dựng:
- Về bản vẽ hoàn công theo Điều 11 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 
"Điều 11. Bản vẽ hoàn công
 
1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.
 
2. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.
 
3. Việc lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này."
 
- Quy định về lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xem Điều 12 Thông tư 26/2016/TT-BXD.
- Về DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH anh xem tại Phụ lục III của Thông tư 26/2016/TT-BXD
Thủ tục hoàn công công trình còn bao gồm xin cấp GCN quyền sở hữu với công trình gắn liền với đất này.
Việc xin cấp GCN này thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 8, Khoản 2, 3, 4 Điều 11, Điều 12 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
Trong đó, yêu cầu chủ yếu là phải có GCN QSDĐ cũng như là có giấy phép xây dựng theo quy định (trường hợp thuộc diện phải xin GPXD).
Về bộ hồ sơ xin cấp GCN quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Về cơ bản thì sẽ cần nộp những tài liệu sau: đơn theo mẫu (được cấp ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai), GCN QSDĐ với diện tích đất xây dựng, giấy phép xây dựng, CMND của anh. Bộ hồ sơ này nộp ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
 
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế để xác định số lệ phí phải nộp và thông báo đến anh, cũng như hoàn thành thủ tuc này theo quy định.
  •  779
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…