DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật theo Luật mới (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2021

Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật

Ảnh minh họa: Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật 

Với 92,96% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, ngày 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020.

Theo đó Luật sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như sau:

*** Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

*** Sửa đổi, bổ sung khoản 8 và bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 như sau:

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

8a. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tống Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Căn cứ nội dung sửa đổi, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2021 gồm:

1. Hiến pháp của Quốc hội;

2. Bộ luật của Quốc hội;

3. Luật của Quốc hội;

4. Nghị quyết của Quốc hội;

5. Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

6. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

7. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

8. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

9. Lệnh của Chủ tịch nước;

10. Quyết định của Chủ tịch nước;

11. Nghị định của Chính phủ;

12. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

15. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

17. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

18. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

Không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

19. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước;

20. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

21. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

22. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

23. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

24. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;

26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

[INFOGRAPHIC]:

HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL MỚI NHẤT

  •  11331
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

4 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…