DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Giám định viên tư pháp nghiện ma túy có bị miễn nhiệm không?

Avatar

 

Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn, được bổ nhiệm để thực hiện giám định tư pháp. Những giám định viên này phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để thực hiện việc giám định. Trường hợp khi họ bị nghiên ma túy thì có bị miễn nhiệm không?

1. Giám định viên tư pháp nghiện ma túy có bị miễn nhiệm không?

Theo Điều 10 Luật Giám định tư pháp 2012, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có quy định các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp:

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này;

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này;

- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật này;

Dẫn theo khoản 2 Điều 7 Luật này thì người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

“Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

Như vậy theo như các quy định trên thì trường hợp giám định viên tư pháp nghiện ma túy nếu Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì sẽ bị miễn nhiệm giám định viên tư pháp do bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp khác nếu như giám định viên tư pháp này được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cũng sẽ bị miễn nhiệm.

Ngoài ra, nếu thuộc các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp được nêu ở trên thì giám định viên này cũng sẽ bị miễn nhiệm theo quy định.

giam-dinh-vien-tu-phap

2. Ai có thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp nghiện ma túy?

Theo khoản 3 Điều 10 Luật Giám định tư pháp 2012, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có quy định về thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp như sau:

- Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế miễn nhiệm giám định viên pháp y thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ miễn nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động tại các cơ quan ở trung ương ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp.

Như vậy, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tùy từng trường hợp cụ thể như quy định trên mà có thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

  •  81
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…