DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước

+ Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

+ Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền

+ Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lước các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài: ngoài việc đáp ứng một trong các điều kiện quy định trên, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước sở tại về giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hồ sơ giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 120/2020/NĐ-CP:

+ Đề án giải thể đơn

+ Tờ trình giải thể

+ Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giải thể

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan

Cũng theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 120/2020/NĐ-CP có quy định việc lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan; trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ, thẩm định; xử lý hồ sơ và thời hạn giải quyết việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện như quy định đối với việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

  •  391
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…