DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự kiến mức phí Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Avatar

 

Ngày 21/9/2022, Bộ Tài Chính lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó, quy định cụ thể mức phí bảo hiểm dự kiến của từng loại xe cơ giới và số tiền bảo hiểm tối thiểu.

Dự thảo quy định về điều kiện, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu; mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến các loại bảo hiểm nêu trên (doanh nghiệp bảo hiểm, vận tải, xây dựng…).

Trong đó, nêu rõ mức phí bảo hiểm dự kiến của từng loại xe cơ giới và số tiền bảo hiểm tối thiểu, cụ thể:

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Tại Điều 6 của Dự thảo Nghị định quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu như sau:

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản:

- Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là  50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

- Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Nói theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP thì số tiền bảo hiểm tối thiểu này chính là mức trách nhiệm bảo hiểm. Theo đó, so với Nghị định 03/2021/NĐ-CP thì Dự thảo này đã quy định cụ thể số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với từng loại xe cơ giới.

Mức phí bảo hiểm dự kiến của từng loại xe cơ giới

Về mức phí bảo hiểm dự kiến của từng loại xe cơ giới, Dự thảo quy định như sau:

Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định.

Theo đó, đối với xe 2 bánh từ 50cc trở xuống là 55.000 đồng, trên 50cc là 60.000 đồng; mô tô 3 bánh là 290.000 đồng; xe máy điện là 55.000 đồng, các loại xe còn lại thuộc xe gắn máy là 290.000 đồng; xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chổ ngồi là 437.000 đồng; từ 6 - 11 chổ ngồi là 794.000 đồng, từ 12 - 24 chổ ngồi là 1.270.000 đồng, trên 24 chổ ngồi là 1.825.000 đồng, xe vừa chở người vừa chở hàng là 437.000 đồng…(xem thêm tại Phụ lục I đính kèm)

bao-hiem-bat-buoc-tnds-chu-xe

Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định.

Xem toàn văn Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ở file đính kèm bên dưới.

  •  541
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…