DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự kiến: 4 mức độ đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế

Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế - Minh họa

Bộ tài chính đang soạn thảo Thông tư Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế thay thế cho Thông tư 204/2015/TT-BTC, việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế đã được thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 204, Việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế được thực hiện trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, hệ thống tự động đánh giá căn cứ các điều kiện tại Khoản 3 Điều này để phân loại người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế theo ba (03) loại dưới đây:

Loại 1: Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế tốt (sau đây gọi là người nộp thuế tuân thủ tốt);

Loại 2: Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ trung bình (sau đây gọi là người nộp thuế tuân thủ trung bình);

Loại : Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ thấp (sau đây gọi là người nộp thuế tuân thủ thấp).

Tại Điều 10 Dự thảo, có đến 4 mức độ đánh giá:

- Mức 1: Tuân thủ cao

- Mức 2: Tuân thủ trung bình

- Mức 3: Tuân thủ thấp

- Mức 4: Không tuân thủ

Để xem các tiêu chí đánh giá dựa trên cơ sở nào, mời tham khảo Phụ lục I đính kèm ở file dưới đây.

 

  •  1550
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…