DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đóng bảo hiểm trong mùa dịch bệnh Covid-19

Ngày 04/03/2020, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về BHXH như sau: "Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật."
 
Đồng thời, tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì, chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 
=> Theo đó, đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi chậm nộp.
 
Công văn tham khảo thêm:
+ Theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, thì: "Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc."

+ Tại khoản 3 và khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, quy định như sau:

"Điều 42. Quản lý đối tượng
[...]
3. Đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT, quỹ BHTN. Hết thời hạn được tạm dừng đóng, đơn vị tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.
[...]
8. Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc."
 
=> Trường hợp NLĐ ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì mức đóng BHYT, BHTN, BHXH theo mức tiền lương NLĐ được hưởng trong thời gian ngừng việc. 
 
Trường hợp, NLĐ nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHYT, BHXH trong tháng đó.

 

  •  4266
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…