DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Doanh nghiệp phải kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị nào trước khi đưa vào sử dụng năm 2024?

Avatar

 

Doanh nghiệp phải kiểm định kỹ thuật các loại máy móc, thiết bị, vật tư nào khi đưa vào sử dụng? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Câu hỏi của chị A.N (Đà Nẵng).

Doanh nghiệp phải kiểm định máy móc, thiết bị nào trước khi đưa vào sử dụng năm 2024?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH).

Đồng thời căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định đạt yêu cầu

Như vậy, doanh nghiệp sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH) có trách nhiệm lựa chọn tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng.

Thực hiện khai báo sau khi đưa vào sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động?

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 44/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 4/2023/NĐ-CP), doanh nghiệp sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện khai báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 4/2023/NĐ-CP.

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ kể từ ngày đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương theo quy định nêu trên.

Trách nhiệm của Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Căn cứ Điều 15 Nghị định 44/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP), tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có những trách nhiệm sau:

- Công bố biên bản kiểm định với tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định và cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (01 bản) chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

- Trong trường hợp đối tượng kiểm định không đạt yêu cầu và phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì không cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

- Đảm bảo độc lập, khách quan trong cung ứng dịch vụ kiểm định.

- Không cung ứng dịch vụ kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; không sử dụng kiểm định viên đang bị thu hồi chứng chỉ kiểm định viên để thực hiện kiểm định.

Mẫu giấy chứng nhận kết quả kiểm định; Mẫu tem kiểm định; Mẫu báo cáo tình hình hoạt động kiểm định được quy định tại Phụ lục Id ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Như vậy, doanh nghiệp phải lựa chọn tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH).

Đồng thời thực hiện khai báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư trên. Tổ chức kiểm định có trách nhiệm công bố biên bản và dán tem kiểm định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản nếu việc kiểm định đạt yêu cầu.

  •  69
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…