DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Doanh nghiệp chế xuất bán lại nguyên liệu nhập khẩu gia công hàng xuất khẩu tại Việt nam

Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất? Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu về sản xuất sau đó xuất khẩu nhưng sản phẩm, nguyên liệu hư hỏng muốn bán cho doanh nghiệp Việt nam được không?

Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất?

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại khoản 55 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, quy định việc Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất như sau:

Doanh nghiệp chế xuất được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

Thủ tục Doanh nghiệp chế xuất thanh lý hàng hóa nhập khẩu:

- Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

- Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

+Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

+ Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

- Trường hợp tiêu hủy thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Như vậy, việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy trình nêu trên.

Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu về sản xuất sau đó xuất khẩu nhưng sản phẩm, nguyên liệu hư hỏng muốn bán cho doanh nghiệp Việt nam được không?

Theo quy định nêu trên có thể thấy, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất muốn thanh lý nguyên liệu, sản phẩm hư hỏng thì có thể  lựa chọn hình thức bán hàng hóa này.

Doanh nghiệp chế xuất có thể lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng: đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan.

  •  384
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…